Vés al contingut
Serveis_Residencials_Fundació Mercè Fontanilles

Residencials

Centre d'Acollida_Fundació Mercè Fontanilles

Centre d’Acollida (CA)

Servei residencial d’atenció immediata i transitòria per a infants i adolescents en situació de risc, mentre s’analitza el seu entorn sociofamiliar i es proposa la mesura de protecció més adequada.

Veure més
Centres Residencials d’Acció Educativa_CRAE_Fundació Mercè Fontanilles

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE)

Servei residencial que exerceix la guarda i educació a infants i adolescents a qui s’aplica la mesura d’acolliment simple en institució donada la necessitat de separació de la mateixa família i no ha estat possible o aconsellable l’acolliment en una altra família.

El servei dona cobertura a les seves necessitats bàsiques, emocionals- relacionals, intel·lectuals i d’aprenentatge, socials i comunitàries en un marc professional especialitzat i permanent que reprodueixi al màxim possible les condicions d’una llar.

Veure més
Pis Assistit per a Joves_Fundació Mercè Fontanilles

Pis Assistit per a Joves (PAJ)

Servei de residència o pis vinculat a processos d’inserció laboral i d’autonomia per a persones joves entre 16-18 anys fins als 21 anys tutelades i extutelades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). 

Veure més
Servei d’Atenció Especialitzat en Joves_SAEJ_Fundació Mercè Fontanilles

Servei d’Atenció Especialitzat en Joves (SAEJ)

Servei alternatiu a l’acolliment residencial per a persones joves de 16 a 21 anys tutelades i extutelades per la DGAIA amb l’objectiu de promoure la integració sociolaboral, l’autonomia personal i l’emancipació.

Veure més
Protecció Individualitzat_IPI_Fundació Mercè Fontanilles

Itinerari de Protecció Individualitzat (IPIS)

Programa per a persones joves de 16 a 21 anys tutelades i extutelades per la DGAIA que ofereix un acompanyament en la inserció laboral i d’habitatge en pisos compartits per garantir una preparació progressiva per a la independència personal, d’acord amb les seves necessitats formatives, d’integració social i laboral.

Veure més
Programa d’Inserció Laboral_PIL_Fundació Mercè Fontanilles

Programa d’Inserció Laboral (PIL)

El servei de pisos per a persones joves vinculades a programes d’inserció laboral és un servei social residencial per a persones treballadores menors d’edat (16 a 18 anys) tutelades per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i per joves (18 a 21 anys) extutelats/des. Es dona suport en el seu procés formatiu i professional, per millorar les expectatives relacionals i sociolaborals.
Complementat amb el servei diürn ocupacional per acompanyar el procés formatiu i professional.

Veure més
Unitat Depenent_UD_Fundació Mercè Fontanilles

Unitat Depenent (UD)

Unitats convivencials alternatives al règim penitenciari i de seguiment educatiu en habitatges ordinaris de l’entorn comunitari que facilita els processos de reinserció.

Veure més
Pis d'Acollida_Fundació Mercè Fontanilles

Pis d’acollida

Servei d’acolliment residencial temporal o permanent amb suport professional per a persones afectades pel VIH/SIDA en situació de vulnerabilitat o amb risc d’exclusió social.

Veure més
Primera Acollida i Atenció Integral_SPAAI_Fundació Mercè Fontanilles

Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI)

Servei especialitzat en persones joves menors d'edat nouvingudes. Ofereix: allotjament, manutenció i acompanyament socioeducatiu i jurídic.

Veure més
Monestir de Santa Clara_Fundació Mercè Fontanilles

Monestir de Santa Clara

El Monestir de Santa Clara de Fortià, a l’Alt Empordà, de la Fundació Mercè Fontanilles acull a famílies d'Ucraïna des de l'abril del 2022. 

Veure més
Borsa d'Habitatge_Fundació Mercè Fontanilles

Borsa d'Habitatge

Oferim l'oportunitat de crear una borsa d'habitatge per a joves en la que les persones inscrites puguin gaudir de la possibilitat de trobar un habitatge on viure.

Veure més
CREI Andorra_Fundació Mercè Fontanilles

Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI d'Andorra)

Destinat a acollir joves de fins a vint-i-un anys amb addiccions i problemes de conducta. En situacions de risc. Iniciat progressivament l’any 2022.

Veure més
Monestir de Santa Clara_Fundació Mercè Fontanilles

Residència Can Santa Digna 

"Finançat per la Unió Europea - Next Generation EU"

Veure més