Vés al contingut
Imatge de Xarxa d'habitatge

Xarxa d'habitatge

Logo Fundació Mercè Fontanilles
Logo Resilis

La Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Privada Resilis es constitueixen com a UTE (Unió temporal d’empreses) per primer cop el juny de 2016 per engegar el servei IPI en el marc de l’emergència social d’aquell moment.
Arran d’aquesta primera experiència en un servei residencial i d’acompanyament a adolescents i joves es crea una segona UTE per desenvolupar el Servei PIL, que novament respon a la necessitat d’oferir un habitatge i un acompanyament per a la inserció sociolaboral dels i les joves.

Des de la diagnosi elaborada en la construcció de la teoria del canvi, oferirem l'oportunitat de crear una borsa d'habitatge per a joves en la que les persones inscrites podran gaudir de la possibilitat de trobar un habitatge on viure.

Objectius

Icona de Garantir un recurs habitacional
Icona 1

Garantir un recurs habitacional

Icona de Formació i inserció laboral
Icona 2

Formació i inserció laboral

Icona de tècnic especialitzat
Icona 3

Acompanyament

Destinataris

El grup destinatari principal són joves majors de 18 anys procedents del sistema de protecció de l’Administració, però que de manera voluntària s’han deslligat d’aquests circuits d’atenció i es troben en una situació d’extrema de vulnerabilitat i precarietat.

També serien persones beneficiàries d’aquest projecte els i les joves majors d’edat que han emigrat sols i que no entren dins del sistema de protecció.

Característiques destinataris

 1. Dificultats per mantenir una estabilitat i gestió econòmica pròpia de manera autònoma.
 2. A l’atur amb poques expectatives laborals i que no disposen de cap formació professional.
 3. En una situació familiar desestructurada.
 4. Manca d’hàbits saludables (consum de tòxics, mala alimentació, poca cura personal, etc.)
 5. Presència de comportaments relacionals poc adequats.
 6. Manca d’estabilitat emocional que pot estar relacionada amb alguna malaltia mental sense diagnòstic previ.
 7. Dificultats d’establir lligams socials i disposar de poc suport familiar.
 8. Escassa vinculació amb els recursos comunitaris.
 9. Presència de discapacitat funcional sense el diagnòstic previ ni acompanyament.
Imatge de Risc d'exclusió social

HABILITEM UN HABITATGE PER A LES PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

Imatge de Procés d'autonomia i inclusió social

Procés d'autonomia i inclusió social

L’acompanyament del o la jove serà clau per tal d’assolir els objectius individuals i garantir una autonomia i inclusió social tan d’habitatge com laboral. A més es farà un seguiment del seu desenvolupament i dels objectius de treball plantejats. Aquest suport es caracteritzarà pels següents punts:

 • Atendre i valorar el context específic de cada cas, la diversitat i les seves particularitats.
 • Reconèixer la individualitat i, en definitiva l’essència de cada persona.
 • Observar sense jutjar i ser inclusius en totes les propostes.
 • Treballar des de l’acceptació i el respecte desenvolupant el sentiment de pertinença, la participació i el vincle amb el projecte comú.
 • Fer escolta activa de manera imprescindible.
 • Prioritzar la derivació a recursos de la xarxa pública.

Amb la col·laboració de

Logo Obra Social la Caixa

Xarxa d’Habitatge d’Inserció: Col·laboració mitjançant un acord amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya establint com a drets i obligacions les especificades a l’Acord marc per a l’Adhesió a la Xarxa d’Habitatge d’inserció social amb una vigència renovable anualment.

Borsa d’Habitatge Jove: Col·laboració mitjançant dues resolucions de subvencions. En primer lloc, amb el Departament de Drets Socials i d’altra banda amb la Diputació de Barcelona. S’estableixen els drets i deures especificats a les bases de les convocatòries dels agents col·laboradors amb una vigència anual.