Vés al contingut
Assessorament tècnic_Fundació Persona i Valors

Borsa d'habitatge

Què és la Borsa d'Habitatge?

Per a joves

La Fundació Mercè Fontanilles gestiona la Borsa d'Habitatge, que és un servei residencial i d'acompanyament per a joves en situació d'extrema vulnerabilitat. Aquest servei, que es concreta en un format de borsa d'habitatges, respon a la necessitat residencial de joves migrats sols que, després d'una breu estada al circuit de protecció a la infància o de l'arribada a Catalunya amb la majoria d'edat completa, presenten processos de sensellarisme. Aquest servei està en funcionament des de l'any 2021.

Malgrat que aquests joves disposin d’ingressos, en moltes ocasions, no els volen llogar un pis o habitació per l’estigma social que arrosseguen i es troben vivint en una llar inadequada o en un habitatge insegur. Per això, basant-se en  el model Housing First, posat en pràctica exitosament des dels anys 90 a diverses ciutats europees i nord-americanes, el servei s’ha anat reformulant i actualment s’ofereix a joves extutelats d’entre 18 i 25 anys residents a les ciutats de Barcelona i Manresa, respectivament. En el cas de Barcelona, el o la jove ha de tenir uns ingressos mínims de 260 euros mensuals i, en el cas de Manresa, de 200 euros. 

A hores d'ara, el servei ja compta amb un total de set pisos a Barcelona i uns altres quatre a Manresa, gràcies a la col·laboració establerta amb diferents entitats de caràcter social i immobiliàries que s’encarreguen de la captació de l’habitatge a preu social. Un total de 40 joves participen d’aquest servei que s’anirà ampliant a altres municipis del territori.

Objectius

Icona de Garantir un recurs habitacional
Icona 1

Garantir un recurs habitacional

Icona de Formació i inserció laboral
Icona 2

Formació i inserció laboral

Icona de tècnic especialitzat
Icona 3

Acompanyament

Pla de formació i d'inserció laboral

El servei està destinat a oferir una solució a la urgència d'habitatge alhora que aporta un acompanyament individualitzat vinculat a la salut física, emocional i mental de cada jove, juntament amb un pla de formació i d'inserció laboral per arribar a la seva inserció sociolaboral. El o la jove és qui decideix la intensitat del suport i pauta el procés d’acompanyament. Així mateix, el tutor o tutora del jove, que fa una visita per setmana, s’ofereix per a mediar en els problemes de convivència, quan sigui necessari.

Aquest acompanyament integral té per objectiu que el o la jove pugui assumir la despesa del lloguer del pis compartit obtenint ingressos propis a través del procés d'inclusió social i laboral. En aquest sentit, un dels aspectes més rellevants del projecte és el treball en xarxa amb recursos comunitaris que facilitin l'adequat desenvolupament de cada persona.

Imatge de Risc d'exclusió social

HABILITEM UN HABITATGE PER A LES PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL

Imatge de  Procés d'autonomia i inclusió social

Procés d'autonomia i inclusió social

L’acompanyament de la persona jove és clau per tal d’assolir els objectius individuals i garantir la seva autonomia i inclusió social. A més es fa un seguiment del seu desenvolupament i dels objectius de treball plantejats.

Aquest suport es caracteritzarà pels següents punts:

  • Atendre i valorar el context específic de cada cas, la diversitat i les seves particularitats
  • Reconèixer la individualitat i, en definitiva l’essència de cada persona
  • Observar sense jutjar i ser inclusius en totes les propostes
  • Treballar des de l’acceptació i el respecte desenvolupat, el sentiment de pertinença, la participació i el vincle amb el projecte comú
  • Fer escolta activa de manera imprescindible
  • Prioritzar la derivació a recursos de la xarxa pública

Col·laboració:

Logotips

Xarxa d’Habitatge d’Inserció: Col·laboració mitjançant un acord amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya establint com a drets i obligacions les especificades a l’Acord marc per a l’Adhesió a la Xarxa d’Habitatge d’inserció social amb una vigència renovable anualment.

Borsa d’Habitatge Jove: Col·laboració mitjançant dues resolucions de subvencions. En primer lloc, amb el Departament de Drets Socials i d’altra banda amb la Diputació de Barcelona. S’estableixen els drets i deures especificats a les bases de les convocatòries dels agents col·laboradors amb una vigència anual.