Vés al contingut
Serveis_Tècnics Especialitzats_Fundació Mercè Fontanilles

Tècnics especialitzats

Icona EVAMI

Equip de Valoració del Maltractament Infantil (EVAMI)

Equip tècnic d’atenció que presta atenció i valoració immediata dels casos d’urgència provinents de situacions de maltractament infantil o de la sospita que s’hagin produït, detectats en l’àmbit hospitalari, essent àgils i eficaços a l’hora d’intervenir i iniciar els processos de protecció a la infància si s’escau, donant una resposta coordinada amb la xarxa de protecció per a cada situació concreta.

Veure més
Icona de  Servei de Suport a Medi Obert

Servei de Suport a Medi Obert

Programa per al tractament de les drogodependències en Medi Obert i derivació a la xarxa comunitària. S’adreça a persones que estan subjectes a mesures penals privatives de llibertat classificades en 3r Grau Penitenciari amb problemes de drogodependència que necessiten una intervenció immediata com a pont al tractament i seguiment per part dels serveis especialitzats de la xarxa d’atenció a les drogodependències en l’àmbit comunitari.

Veure més
Icona de  Servei de Mediació Intercultural

Servei de Mediació Intercultural

Servei de mediació en centres educatius de justícia juvenil. La mediació intercultural intenta construir nexes d’unió entre les persones de diferents cultures a fi de potenciar la comunicació entre elles.

Veure més
Icona de Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)

Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)

Servei de suport per a persones amb VIH/Sida i amb problemes de drogodependència que garanteix un monitoratge individualitzat amb un acompanyament socioeducatiu i emocional. Adreçat a persones amb risc d’exclusió social que necessiten suport per assolir la plena autonomia.

Veure més
sevap

Servei de Valoració de la Prestació per a joves extutelats/des (SEVAP)

El servei SEVAP ofereix atenció a joves extutelats que poden ser beneficiaris de rebre prestacions econòmiques perquè puguin assolir els seus drets i autonomia.

Veure més
SARU

Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)

El SARU és un servei per informar, assessorar i acompanyar persones en el procés de reconeixement dels seus títols universitaris emesos en altres països o amb titulacions universitàries emeses per l’Estat espanyol que hagin de tenir efectes a l’estranger

Veure més