Vés al contingut
La Fundació_Fundació Mercè Fontanilles

La Fundació

Atenció a les necessitats socials emergents

Amb més de 30 anys d’experiència i amb equips humans altament qualificats, la Fundació Mercè Fontanilles dona resposta a les necessitats socials emergents i desenvolupa totes les seves tasques oferint serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats; així com, orientant tota l’acció a la incorporació social de la persona comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat i els agents socials.

Treballar per les millors respostes a les necessitats socials ha suposat per la Fundació Mercè Fontanilles cercar la complementarietat en tots els seus serveis i la proximitat amb les administracions i els agents del territori; el que ha suposat la creació i fundació d’altres entitats territorials i sectorials i projectes d’ocupació d’economia social. Sempre promovent en totes les accions el desenvolupament d’un model d’organització eficient per oferir serveis de màxima qualitat a les persones ateses i el seu entorn.

Entitat social sense ànim de lucre_Fundació Mercè Fontanilles

Som una entitat social, sense ànim de lucre

Missió_Fundació Mercè Fontanilles

Missió

La missió assistencial per oferir serveis d'atenció a les persones d'acord amb les seves necessitats. I una missió comunitària orientada a tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

Visió

 • De forma interinstitucional donat que l'atenció a les persones i la cobertura de les seves necessitats socials implica a tota la societat i les seves institucions la incorporació social.

   

 • I de col·laboració, la Fundació Mercè Fontanilles ofereix la seva col·laboració des d'una òptica de sinergia o complementarietat de tots els agents implicats en la millor cobertura de les necessitats socials.
Visió_Fundació Mercè Fontanilles
Valors ètics_Fundació Mercè Fontanilles

Valors ètics

La Fundació Mercè Fontanilles treballa per aconseguir la visió sota la missió seguint els següents valors ètics:

 • Humilitat, agraint la confiança rebuda, que ens anima a seguir millorant el servei a la comunitat
 • Pluralitat, aplegant una diversitat de persones compromeses amb una societat cada cop més plural
 • L'aconfessionalitat, assumint els valors ètics i culturals que ajuden a millora de la humanitat
 • Impulsar els valors cívics i comunitaris que aporten benestar i satisfacció als pobles dins del seu àmbit d'actuació

Valors institucionals

Així mateix, Mercè Fontanilles ofereix la seva organització i els seus serveis tot assumint els valors propis de les entitats d'iniciativa social, d'interès general, i d'economia social, especialment amb relació als següents conceptes:

 • Sense ànim de lucre: des de la coherència entre els objectius d'interès general i la forma jurídica fundacional.
 • Participació, des de la recerca d'objectius compartits, a través d'òrgans i altres espais representatius i consultius.
 • Transparència, cohesió entre la informació aportada i la realitat.
 • La sostenibilitat i l'eficiència en la gestió dels recursos, la coherència entre els mitjans emprats i els fins perseguits, de manera que els primers no siguin desproporcionats amb relació als segons.
Fundació Mercè Fontanilles_Atents a les necessitats socials emergents

Atents a les necessitats socials emergents

La Fundació privada Mercè Fontanilles és una organització sense ànim de lucre, dedicada a l’atenció de les persones en diferents àmbits dels serveis socials i de la formació i inserció sociolaboral que, en col·laboració amb altres entitats i comptant amb equips humans qualificats, ofereix un servei de qualitat en tots els projectes, programes i recursos que gestiona i desenvolupa.

Mercè Fontanilles dona resposta a les necessitats socials oferint serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats; orientant totes les accions a la incorporació social de la persona comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat i els agents socials.