Vés al contingut
Estatuts i patronat_Fundació Mercè Fontanilles

Estatuts i Patronat

Estatuts

Fundació Mercè Fontanilles es va constituir l’any 1991. L’any 1992, la Fundació privada Mercè Fontanilles es registra al Departament de Justícia en el registre de fundacions amb el número 578. I com a entitat consta en el Llibre de Registre d’Entitats del Departament de Drets Socials amb el número E01697.

En aquesta secció podeu consultar els estatuts fundacionals de la Fundació Mercè Fontanilles; en concret, la darrera modificació dels estatuts de l’entitat amb l’objectiu d’adaptar-los a la llei 4/2008 sent l'instrument regulador de funcionament de la Fundació.


Membres del Patronat

El Patronat de la fundació és el màxim òrgan de govern, representació i administració de l’entitat.

Els membres adopten els acords per majoria i executen les funcions segons els estatuts fundacionals amb l’objectiu de complir la missió fundacional, i realitzar una gestió dels recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor i eficiència. 

 

  •  Domènec Domènech Roig, president - CV
  •  Francesc Abad Cuende, vicepresident 1r - CV
  •  Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a - CV
  •  Pere Molins Garcia, secretari - CV
  •  Mercè Fontanilles Emanuel, tresorera - CV

 

El Patronat és l’òrgan de govern i representació de la Fundació, la representa i la gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals. Pot dur a terme tota classe d’actes i negocis jurídics, i pot actuar en l’àmbit jurisdiccional, només amb les limitacions que resultin de la Llei i els Estatuts.

Les reunions de l'òrgan de govern són semestrals.