Vés al contingut
Serveis_Fundació Mercè Fontanilles

Serveis

Els serveis socials són accions integrades dins la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública dirigides a contrarestar dèficits i mancances específiques de col·lectius que per les seves especificitats tenen un alt grau de vulnerabilitat social.

L’objectiu final dels diferents programes i recursos que gestiona la Fundació Mercè Fontanilles és atendre i donar suport persones en risc d’exclusió social per garantir i millorar la seva qualitat de vida.

Serveis residencials_Fundació Mercè Fontanilles
Icona 1

Residencials

Serveis residencials

Serveis tècnics especialitzats_Fundació Mercè Fontanilles
Icona 2

Tècnics especialitzats

Serveis tècnics especialitzats

Orientació, formació i inserció_Fundació Mercè Fontanilles
Icona 3

Orientació, formació i inserció

Serveis d’orientació, intermediació i formació