Equip de Valoració del Maltractament Infantil (EVAMI)

Detecció i el protocol

 

La Fundació Mercè Fontanilles va començar l’any 2006 en coordinació amb la xarxa de centres hospitalaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a treballar per millorar la detecció i l’aplicació del protocol d’actuació existent davant possibles casos de maltractament infantil i adolescent.

L’objectiu era donar una resposta ràpida i a escala interinstitucional una acció conjunta entre el Departament de Justícia, el Departament de Salut, la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència i entitats o institucions relacionades en l’atenció a la infància i l’adolescència.

La proposta de Mercè Fontanilles fou oferir els seus centres d’acollida amb professionals en l’atenció a la infància i adolescència disponibles 24 hores i amb àmplia presència al territori com a punts de referència per la xarxa sociosanitària. Al mateix temps, es començà a redissenyar una nova fórmula d’actuació per estandarditzar el protocol d’actuació, per tal de poder extrapolar aquest servei a altres entitats i institucions que treballen en l’àmbit de la infància i adolescència.

En l’actualitat, els EVAMI són equips de valoració de maltractaments infantils integrats per un/a psicòleg/a i un/a treballador/a social i que ofereixen assessorament, valoració i informació dels casos de maltractaments a infants i adolescents o de sospita de maltractaments detectats en l’àmbit sanitari i en l’entorn social i comunitari d’infants i adolescents.

Fundació Mercè Fontanilles ofereix aquest servei a les comarques de Barcelona i província de Lleida:

EVAMI Comarques de Barcelona

L’Equip de les comarques de Barcelona treballa de forma conjunta amb recursos sociosanitaris, de la infància i l’adolescència de les comarques de Barcelona vinculat al Centre d'Acolliment Estrep

EVAMI Comarques de Lleida

L’Equip de les comarques de Lleida està integrat al Centre Acolliment Raïmat i treballa de forma conjunta amb recursos sociosanitaris, de la infància i l’adolescència de la província de Lleida.

 

 


Serveis de Documentació

 

Els Serveis de documentació a la infància i l’adolescència a Lleida de la Fundació Mercè Fontanilles tenen com a finalitat documentar aquells infants o adolescents immigrants sota tutela de la DGAIA a les comarques de Lleida.

Els objectius del servei són:
  • Atendre les demandes provinents dels serveis d’atenció a la infància i l’adolescència, entorn la documentació dels infants i adolescents.
  • Agilitzar en la mesura del possible la realització dels tràmits.
  • Assessorar i oferir suport a aquells centres que tramiten ells mateixos part de la documentació.
  • Oferir als centres un servei de qualitat.
 

 

Amb la col·laboració de: