Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA)

 

Servei que acompanya i dona suport als processos d'autonomia de persones que viuen amb VIH/Sida. Aquest suport garanteix un monitoratge individualitzat que mitjançant un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona permeti:

  • Reforçar tot el procés de recerca d'habitatge en les diferents modalitats: retorn a pis familiar, habitatge de lloguer, promoure unitats de convivència entre companys/es, habitació en pis compartit...
  • Facilitar mantenir-se autònoms/mes en la seva vida diària (organització i planificació de la llar, gestió econòmica, resolució de conflictes de convivència...)
  • Donar suport psicoafectiu.
  • Afavorir la inserció social i laboral mitjançant la proposta d'activitats ocupacionals i formatives, i la vinculació amb la comunitat (oci, sentit de pertinença...)
  • Supervisar l'estat de salut i el seguiment mèdic.

 

Persones beneficiàries

Persones de 18 a 65 anys amb diagnòstic de VIH/Sida:

  • Que necessiten suport d'altres persones: orientació ocupacional i laboral, suport psicoemocional, en l’àmbit domèstic...
  • En risc d'exclusió social: per manca d'habitatge, per manca de recursos socioeconòmics suficients, per no tenir suport familiar...

 

Amb el suport de:

SSVA VIH: Col·laboració mitjançant resolució de subvenció amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l’ordre TSF/127/2019, de 27 de juny amb una vigència quadriennal.