Servei tècnic d'acompanyament adults

 Servei d'Atenció Domiciliària

Servei d’atenció personalitzada a l’usuariat i la seva família, en les seves necessitats bàsiques i de suport a la llar, a càrrec de professionals capacitats i motivats en el seu treball, amb una formació teòrica i pràctica garantida a l’àmbit de l’atenció a les persones. El servei està registrat al Departament d'Acció Cívica i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

A qui ens dirigim?

  • Persones amb diferents graus de dependència
  • Persones amb malalties degeneratives
  • Persones amb discapacitats física o psíquica
  • Persones en període d’hospitalització
  • Persones en residències públiques i privades
  • Infants
  • Famílies amb necessitat de suport socioeducatiu
  • Famílies que necessiten col·laboració per a tenir cura d’alguna persona
  • Entitats de serveis socials

 

La Fundació Mercè Fontanilles vol fer la vida més agradable a les persones, facilitant la realització de les tasques i activitats diàries que no pugui realitzar la persona i mantenint i reforçant els vincles i les relacions de l’usuariat amb la seva família, i la seva comunitat: el barri, el veïnat, o les associacions i centres pròxims al seu domicili. 

Amb la col·laboració de :

 Servei d'Atenció a la Vida Autònoma

Ja fa un temps que des de la Fundació Mercè Fontanilles ens hem adonat que, per les persones que atenem al Pis d’Acollida, fer el pas des del servei fins a l'autonomia plena és molt difícil. Passar d'un recurs residencial on hi ha professionals 12 hores al dia a viure de manera independent, en una habitació rellogada o en un pis, resulta força complicat. És per això que creiem que cal promoure els Serveis d'Atenció a la Vida Autònoma (SAVA). Creiem que fer el salt a un servei on hi ha l'acompanyament i supervisió setmanal d'un professional, els hi pot facilitar assolir la plena independència en un futur no llunyà.

Servei que dóna suport als processos d’autonomia de persones que viuen amb VIH/SIDA. Aquest suport garanteix un monitoratge individualitzat que mitjançant un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona permeti:

Reforçar tot el procés de recerca d'habitatge en les diferents modalitats: retorn a pis familiar, habitatge de lloguer, promoure unitats de convivència entre companys/es, habitació en pis compartit,...
Facilitar mantenir-se autònoms/mes en la seva vida diària (organització i planificació de la llar, gestió econòmica, resolució de conflictes de convivència...)
Donar suport psicoafectiu.
Afavorir la inserció social i laboral mitjançant la proposta d'activitats ocupacionals i formatives, i la vinculació amb la comunitat (oci, sentit de pertinença...)
Supervisar l'estat de salut i el seguiment mèdic.

PERSONES BENEFICIÀRIES
Persones amb diagnòstic de VIH/Sida:

Que necessiten suport d’altres persones: orientació ocupacional i laboral, suport psicoemocional, en l'àmbit domèstic...
En risc d’exclusió social: per manca d’habitatge, per manca de recursos socioeconòmics suficients, per no tenir suport familiar...

Majoritàriament les persones usuàries del SAVA, ja han fet un important procés personal de recuperació i estabilització en llars residències i/o en els pisos amb suport, i ja han assolit un nivell mitjà d'autonomia i només necessiten un cert suport per poder viure de manera autònoma. El suport inicial i bàsic és poder disposar d'un habitatge i, a la vegada, ser acompanyat/ada en aquesta fase de molta més autonomia personal. D’altra banda el SAVA resta obert a persones que no estiguin assistides a dispositius residencials, i que quan demanen atenció i suport social, o hi hagi risc d’exclusió social, puguin ser ateses directament des d’aquesta modalitat de servei si els professionals de la xarxa ho valoren escaient.

Més informació

Full de sol·licitud d'admissió al SAVA

Amb el suport de:

 

Tornar a Serveis Socials especialitzats en adults