Servei tècnic d'acompanyament adults

Servei d'Atenció Domiciliària

Servei d’atenció personalitzada als i les usuàries i la seva família, en les seves necessitats bàsiques i de suport a la llar, a càrrec de professionals capacitats i motivats en el seu treball, amb una formació teòrica i pràctica garantida a l’àmbit de l’atenció a les persones. El servei està registrat al Departament d'Acció Cívica i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

 

A qui ens dirigim?

 • Persones amb diferents graus de dependència
 • Persones amb malalties degeneratives
 • Persones amb discapacitats física o psíquica
 • Persones en període d’hospitalització
 • Persones en residències públiques i privades
 • Infants
 • Famílies amb necessitat de suport socioeducatiu
 • Famílies que necessiten col·laboració per a tenir cura d’alguna persona
 • Entitats de serveis socials

 

La Fundació Mercè Fontanilles vol fer la vida més agradable a les persones, facilitant la realització de les tasques i activitats diàries que no pugui realitzar la persona i mantenint i reforçant els vincles i les relacions dels i les usuàries amb la seva família, i la seva comunitat: el barri, el veïnat, o les associacions i centres pròxims al seu domicili. 

 

Amb la col·laboració de:

 


Servei d'Atenció a la Vida Autònoma (SAVA)

Servei que acompanya i dona suport als processos d'autonomia de persones que viuen amb VIH/Sida. Aquest suport garanteix un monitoratge individualitzat que mitjançant un acompanyament socioeducatiu i emocional a la persona permeti:

 • Reforçar tot el procés de recerca d'habitatge en les diferents modalitats: retorn a pis familiar, habitatge de lloguer, promoure unitats de convivència entre companys/es, habitació en pis compartit...
 • Facilitar mantenir-se autònoms/mes en la seva vida diària (organització i planificació de la llar, gestió econòmica, resolució de conflictes de convivència...)
 • Donar suport psicoafectiu.
 • Afavorir la inserció social i laboral mitjançant la proposta d'activitats ocupacionals i formatives, i la vinculació amb la comunitat (oci, sentit de pertinença...)
 • Supervisar l'estat de salut i el seguiment mèdic.

 

Persones beneficiàries

Persones de 18 a 65 anys amb diagnòstic de VIH/Sida:

 • Que necessiten suport d'altres persones: orientació ocupacional i laboral, suport psicoemocional, en l’àmbit domèstic...
 • En risc d'exclusió social: per manca d'habitatge, per manca de recursos socioeconòmics suficients, per no tenir suport familiar...

 

Amb el suport de: