Vés al contingut
SEVAP_Fundació Mercè Fontanilles

SEVAP

sevap

La UTE Fundació Mercè Fontanilles - Resilis ha posat en marxa el servei SEVAP l'any 2022, un servei que valora, acompanya i fa el seguiment de les prestacions econòmiques que sol·liciten a les persones joves tutelades i extutelades.

Aquesta prestació, tal com estableix la Llei 13/2006, de 27 de juliol, i la seva posterior modificació amb el Decret 123/2007, de 29 de maig, té per objectiu que les persones joves extutelades, que poden ser beneficiàries de rebre prestacions econòmiques, puguin assolir els seus drets i la seva emancipació i autonomia. 

Amb aquest horitzó, es treballa en un Pla de Treball integral i individualitzat per a cada persona que inclou des de la gestió econòmica personal, fins a la formació i el treball per competències, la inserció laboral, la integració comunitària i el seguiment mèdic, entre d'altres. 

A través d'aquest Pla de Treball es contribueix a millorar la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de les persones joves extutelades per poder aconseguir els seus drets de ciutadania i d'inclusió en la comunitat.

L'equip educatiu avalua els drets i obligacions de les persones joves extutelades en relació amb la sol·licitud de possibles prestacions econòmiques i, a continuació, en fa un seguiment i avaluació molt propera dels compromisos assumits per aquestes/s joves en relació amb els recursos de suport personal, formatiu i laboral que són tan necessaris per a la seva emancipació.  

A llarg termini, aquest acompanyament pretén que les persones joves arribin a substituir el suport econòmic assolit per uns ingressos suficients, procedents de l'activitat laboral continuada i alhora garantir els seus drets d'inclusió, ciutadania i inserció en condicions d'igualtat, comptant sempre amb la seva corresponsabilitat.

 

Aquest servei compta amb el suport de: 

logo