Servei de Suport a Medi Obert

 

La Fundació Mercè Fontanilles garanteix una atenció integral i individualitzada, proporcionant l’acompanyament i el suport necessari per millorar la qualitat de vida dels i les usuàries.

L’objectiu principal dels serveis socials per a persones adultes és potenciar les capacitats de les persones més vulnerables en la seva vida quotidiana, afavorint la seva autonomia personal i la seva integració social.

La Fundació Mercè Fontanilles mitjançant un contracte de gestió delegada de l’Obra Social “la Caixa” i en col·laboració amb la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat, Departament de Justícia, i la Subdirecció General de Drogodependències de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut gestiona el Programa d’Atenció a les Drogodependències en el Medi Obert i la derivació a la Xarxa Comunitària.

Aquest programa es va posar en funcionament com a projecte pilot l’any 2005 per tractar les drogodependències amb l’objectiu de crear un model d’intervenció conjunt entre els equips de medi obert i els Centres d’Atenció i Seguiment de Drogodependències, i a la vegada millorar la col·laboració entre el sistema penitenciari i el medi comunitari.

El programa està aconseguint reduir consolidar les regressions per consum de les persones usuàries any rere any, i a més, es va consolidant el model d’intervenció entre les institucions i els agents implicats.

 

- Pis de Suport als Serveis Penitenciaris -

 

       

 

Obra social "la Caixa" amb la col·laboració del Departament de Justícia.

Servei Suport Medi Obert: Col·laboració mitjançant conveni amb la Fundació Bancària i la Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona “La Caixa” establint com a drets i obligacions les especificades al conveni de col·laboració i renovable anualment.