Vés al contingut
Imatge de Servei de Primera Acollida i Atenció Integral

Servei de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI)

Què és?

El servei de Primera Acollida i Atenció Integral SPAAI és un servei d’acolliment residencial per atenció per a joves migrats sense referents familiars amb edats compreses entre els 14 i 18 anys, que estan sota la tutela de la DGAIA. El servei exerceix l’atenció immediata i integral dels joves atesos.

L’encàrrec tècnic és l’estudi i la valoració del jove i de la seva situació familiar, prestant especial atenció a la detecció de família (nuclear o extensa) que resideixin al territori. Per tal de proposar la mesura de protecció més adient.

Alhora el servei garanteix el desenvolupament integral dels joves atesos (emocionals-relacionals, intel·lectual i d’aprenentatges i socials i comunitàries) en un marc professional especialitzat i permanent que reprodueixi al màxim possible les condicions d’una llar.

Imatge de Servei de Primera Acollida i Atenció Integral

Programes

El servei disposa d’un programa d’activitats formatives que ajuden als joves a adquirir les competències necessàries per adaptar-se a la societat d’acollida. Tenint en compte les característiques de la població atesa, podem diferenciar tres programes d'atenció en el que se centra la intervenció socioeducativa:

  • Programa de foment de les competències personals de la vida quotidiana.
  • Programa d’integració social i cultural en país d’acollida i l’entorn proper.
  • Foment de l’autonomia i acompanyament a la vida adulta.

Paral·lelament es promociona la relació amb l’entorn comunitari facilitant el coneixement de les normes socials bàsiques, l’ús de recursos i promoció de l’autonomia i la seva integració social.

Amb la col·laboració de:

Logo de DGAIA