Vés al contingut
Imatge de Centres d'Acollida (CA)

Centres d'Acollida (CA)

El centre d’acollida és un recurs d’acolliment residencial transitori dirigit a infants i adolescents que no poden estar amb la seva família.

Se’ls proporciona un lloc de residència on es cobreixin les seves necessitats de protecció, educació i desenvolupament (emocional, personal i psicològic) reproduint al màxim possible les condicions d’una llar, mentre un equip tècnic multidisciplinari realitza l’estudi diagnòstic de la situació sociofamiliar, valorant la possible situació de desemparament, i si s’escau, proposa la mesura de protecció més adequada al seu interès.

  • Centre d'Acollida Estrep
  • Centre d'Acollida Raïmat
  • Centre d'Acollida Santa Digna
Imatge de Centres d'Acollida (CA)

Amb la col·laboració de:

Generalitat de Catalunya - Drets Socials

Centre Acollida Raimat i EVAMI: Col·laboració mitjançant contracte amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l'ORDRE TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió del serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública amb una vigència màxima de 10 anys.

Centre Acollida Estrep i EVAMI: Col·laboració mitjançant contracte amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l'ORDRE TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió del serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública amb una vigència màxima de 10 anys.

Centre Acollida Santa Digna: Col·laboració mitjançant contracte amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l'ORDRE TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió del serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública amb una vigència màxima de 10 anys.