Vés al contingut
Joves

Servei d'Itineraris de Protecció Individual (IPIS)

UTE Fundació Mercè Fontanilles i Fundació Resilis

FMF i Resilis

Què és el servei IPIS?

El servei IPIS (Itineraris Personalitzats d’Inserció Social) és un va ser creat el 2016 per donar resposta a l'arribada de joves migrats sols al circuit de protecció a la infància i adolescència i que alhora són joves amb competència suficient per viure sols, però en risc d’exclusió social en assolir la majoria d’edat per manca de referents familiars i recursos propis. 

També s’adreça a aquelles persones joves tutelades adolescents que manifestin la seva manca de voluntat de continuar sota una de les altres mesures de protecció (acolliment familiar o a centre), quan aquesta manca de voluntat els pugui abocar a constants situacions de perill, escapoliments i faci ineficaç la mesura d’acolliment per la seva actitud refractària al Sistema de Protecció Institucional.

El servei ofereix un acompanyament en la inserció laboral i d’habitatge en pisos compartits per garantir una preparació progressiva per a la independència personal, d’acord amb les necessitats formatives i d’integració social i laboral detectades en cada cas.

Punts d'actuació:

  • BARCELONA
  • GIRONA
  • TARRAGONA
  • LLEIDA
  • TERRES DE L'EBRE

La Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació Privada Resilis es constitueixen com a UTE (Unió temporal d’empreses) per primer cop el juny de 2016 per engegar el servei IPI en el marc de l’emergència social d’aquell moment.

Arran d’aquesta primera experiència en un servei residencial i d’acompanyament a adolescents i joves es crea una segona UTE per desenvolupar el Servei PIL, que novament respon a la necessitat d’oferir un habitatge i un acompanyament per a la inserció sociolaboral dels i les joves.

Amb la col·laboració de:

logo drets socials