Serveis residencials adults

Pis de suport VIH

És un servei d’atenció residencial temporal que es desenvolupa en l’estructura física d’un habitatge ordinari amb l’objectiu de donar suport als processos de tractament, rehabilitació i d’inserció social de les persones afectades pel VIH/Sida.

El pis disposa de 5 places destinades a dones i homes, de 18 a 65 anys, en el qual un equip multidisciplinari de professionals garanteix una atenció integral i individualitzada orientada a millorar la qualitat de vida de les persones residents, potenciar les habilitats i les capacitats personals, així com, promoure la seva reincorporació a l’entorn social i laboral.

Els i les residents conjuntament amb l’equip educatiu configuren un pla personalitzat d’atenció, un itinerari d’inserció sociolaboral i una programació de tutories individualitzades amb els següents objectius:

  • Proporcionar suport i acompanyament psico-emocional
  • Cobrir la manca de suport familiar i social
  • Fomentar estratègies de salut integral
  • Realitzar el seguiment de la malaltia i tractaments

 

 


Amb la col·laboració de: