Pis d'acollida VIH

 

És un servei d’atenció residencial temporal que es desenvolupa en l’estructura física d’un habitatge ordinari amb l’objectiu de donar suport als processos de tractament, rehabilitació i d’inserció social de les persones afectades pel VIH/Sida.

El pis disposa de 5 places destinades a dones i homes, de 18 a 65 anys, en el qual un equip multidisciplinari de professionals garanteix una atenció integral i individualitzada orientada a millorar la qualitat de vida de les persones residents, potenciar les habilitats i les capacitats personals, així com, promoure la seva reincorporació a l’entorn social i laboral.

Els i les residents conjuntament amb l’equip educatiu configuren un pla personalitzat d’atenció, un itinerari d’inserció sociolaboral i una programació de tutories individualitzades amb els següents objectius:

  • Proporcionar suport i acompanyament psico-emocional
  • Cobrir la manca de suport familiar i social
  • Fomentar estratègies de salut integral
  • Realitzar el seguiment de la malaltia i tractaments

 

 


 

Amb la col·laboració de:

 

Pis Acollida per a persones amb VIH: Col·laboració mitjançant resolució de subvenció amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l’ordre TSF/127/2019, de 27 de juny amb una vigència quadriennal.