Vés al contingut
Pis d'Acollida_VIH_Sida_Fundació Mercè Fontanilles

Pis Acollida VIH

És un servei d’atenció residencial temporal que es desenvolupa en l’estructura física d’un habitatge ordinari amb l’objectiu de donar suport als processos de tractament, rehabilitació i d’inserció social de les persones afectades pel VIH/Sida.

El pis disposa de 5 places destinades a dones i homes, de 18 a 65 anys, en el qual un equip multidisciplinari de professionals garanteix una atenció integral individualitzada orientada a millorar la qualitat de vida de les persones residents, potenciar les habilitats i les capacitats personals, així com, promoure la seva reincorporació a l’entorn social laboral.

Els i les residents conjuntament amb l’equip educatiu configuren un pla personalitzat d’atenció, un itinerari d’inserció sociolaboral i una programació de tutories individualitzades amb els següents objectius:

  • Proporcionar suport acompanyament psico-emocional
  • Cobrir la manca de suport familiar i social
  • Fomentar estratègies de salut integral
  • Realitzar el seguiment de la malaltia tractaments
Imatge de Pis d’acollida

Amb la col·laboració de:

logo drets socials

Pis Acollida per a persones amb VIH: Col·laboració mitjançant resolució de subvenció amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l’ordre TSF/127/2019, de 27 de juny amb una vigència quadriennal.