Vés al contingut
text mapa

Servei d’Atenció Especialitzat en Joves

La Fundació Mercè Fontanilles va ser la primera entitat a donar forma al primer Servei d’Atenció Especialitzat a Menors Immigrants l'any 1998. Aquest nou servei inicia la seva activitat als anys noranta, oferint un servei adaptat a les necessitats detectades i característiques del col·lectiu dels joves migrats sols.

El Servei d’Acompanyament Especialitzat per a Joves (SAEJ), es defineix com un servei tècnic especialitzat alternatiu a l’acolliment residencial, que té per objecte acompanyar a persones joves tutelades i extutelades de 16 a 21 anys en el seu procés d’autonomia i emancipació. Les persones joves accedeixen voluntàriament i el servei assumeix la seva guarda durant la minoria d’edat, garantint la seva protecció i proveint-los de la cobertura de les necessitats bàsiques relatives a l’habitatge i la manutenció. El projecte es basa en una intervenció individualitzada i un itinerari d’inserció sociolaboral.

Aquest servei es porta a terme en règim obert, sense l’atenció residencial i utilitzant recursos de la xarxa social i comunitària de la ciutat per atendre amb garanties les necessitats bàsiques i assistencials dels i les joves  així com per aconseguir els objectius fixats en cada cas en compliment de l’encàrrec institucional. Els i les joves atesos al SAEJ pernocten en habitatges de la xarxa normalitzada i aquesta particularitat és la principal característica diferenciadora del servei i és la que influeix en totes les estratègies d’intervenció educativa que es porten a terme, tot donant cobertura integral a les necessitats bàsiques, educatives, formatives, de socialització i de suport emocional al  jovent atès.

  • Serveis d'Acompanyament Especialitzat en Joves Barcelona
  • Serveis d'Acompanyament Especialitzat en Joves Tarragona

Amb la col·laboració de:

L'atenció professional i el servei d'allotjament, alimentació i manutenció són finançats per la Generalitat de Catalunya, i està cofinançada amb càrrec al Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 n. CCI2014ES05SFOP007.

logo drets socials
logo iniciativa ocupacio juvenil

SAEJ Barcelona: Col·laboració mitjançant contracte amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l'ORDRE TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió del serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública amb una vigència màxima de 10 anys.

SAEJ Tarragona: Col·laboració mitjançant contracte amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l'ORDRE TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió del serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública amb una vigència màxima de 10 anys.