Vés al contingut
Imtage d'Orientació, formació i inserció

Orientació, formació i inserció

Icona de Programes de formació

Programes de formació

Equip tècnic d’atenció que presta atenció i valoració immediata dels casos d’urgència provinents de situacions de maltractament infantil o de la sospita que s’hagin produït, detectats en l’àmbit hospitalari, essent àgils i eficaços a l’hora d’intervenir i iniciar els processos de protecció a la infància si s’escau, donant una resposta coordinada amb la xarxa de protecció per a cada situació concreta.

Veure més
Icona de Programes d’orientació i d'inserció laboral

Programes d’orientació i d'inserció laboral

Programes d’assessorament i foment de l’ocupació per a diferents col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social amb l’objectiu de dotar-les dels recursos necessaris per a iniciar itineraris d’integració sociolaboral que els portin a la seva incorporació al món laboral.

Mòduls de recerca de feina, activitats i dinàmiques grupals que ofereixin una atenció més propera, personalitzada i també individualitzada a les persones en procés de cerca de feina.

Veure més
Icona de  Programes d’intermediació

Programes d’intermediació

Serveis destinats a orientar, preparar i acompanyar a les persones en risc d'exclusió sociolaboral en l'assoliment de les competències necessàries per a la recerca de feina en general i en el procés d'incorporació al món laboral. Amb un acompanyament personalitzat es presten serveis d'orientació laboral, capacitació en competències bàsiques, tècnic-professionals, transversals, personals i de formació professionalitzadora a través de diferents recursos especialitzats.

Se cerca la col·laboració amb empreses interessades en la RSC, a les que es dona suport en la selecció de perfils per a les ofertes de feina i acompanyament a les candidatures en l'adaptació laboral.

Veure més