Vés al contingut
Intermediació_Fundació Mercè Fontanilles

Programes d’intermediació

Singulars

El Projecte Singulars pretén reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la realització d'actuacions que figuren en el que determina el Pla Nacional d'Implementació de la Garantia Juvenil.

Més informació
Logos

Programa Incorpora

Incorpora és un programa d’intermediació laboral que garanteix una bona integració de la persona a l’empresa. Aquest servei està dirigit a persones amb especials dificultats per l’accés al món laboral, com persones en situació o risc d’exclusió social o persones amb discapacitat.

Logo Incorpora Petit

Programa Reincorpora

Reincopora és un programa d'intermediació laboral que té com a objectiu principal la realització d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral, que contribueixen a la millora de les competències professionals, faciliten el desenvolupament de valors per ajudar a la integració laboral en l'empresa. Aquest servei està dirigit a persones internes a centres penitenciaris que es troben en la fase final de la seva condemna. 

Logo de Reincorpora

Punts Incorpora: Col·laboració mitjançant acord amb la Fundació Bancària i la Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona “La Caixa” establint com a drets i obligacions les especificades a l’acord en virtut del programa de “La Caixa” renovable anualment.


Programa Làbora

Làbora és un programa que treballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. Té com a finalitat la gestió de les ofertes de treball presentades per les empreses, les entitats i les persones que ofereixen ocupació, per proveir-les de persones candidates entre les persones demandants d’ocupació.

Logo Labora

Agència de Col·locació

La Fundació Mercè Fontanilles va ser reconeguda per part del Servei d’Ocupació de Catalunya com a Agència de Col·locació amb la identificació número 0900000003.

L’Agència de Col·locació FMF ofereix un servei d’intermediació laboral en coordinació i col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya amb la finalitat de proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar a les empreses les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats.

 

La missió de l’Agència de Col·locació FMF és la intermediació laboral gratuïta entre empreses contractants i persones que busquen feina. Facilitem a empreses les eines, el suport i els serveis d’assessorament, gestió i formació  per donar resposta a necessitats de contractació permanents o puntuals. I proporcionem a la persona candidata la incorporació, la permanència i el progrés en el mercat laboral, per millorar la seva ocupabilitat.

Amb el finançament de:

Logo SOC

Programa Incorpora Jove

Programa d’acompanyament i intermediació laboral amb persones joves. A la Fundació oferim orientació, formació professionalitzadora i suport en la recerca de feina.

Logo Incorpora Petit

Programa Incorpora

Incorpora és un programa d’intermediació laboral que garanteix una bona integració de la persona a l’empresa. Aquest servei està dirigit a persones amb especials dificultats per l’accés al món laboral, com persones en situació o risc d’exclusió social o persones amb discapacitat.

Logo Incorpora Petit

Programa Reincorpora

Reincopora és un programa d'intermediació laboral que té com a objectiu principal la realització d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral, que contribueixen a la millora de les competències professionals, faciliten el desenvolupament de valors per ajudar a la integració laboral en l'empresa. Aquest servei està dirigit a persones internes a centres penitenciaris que es troben en la fase final de la seva condemna. 

Logo de Reincorpora

Punts Incorpora: Col·laboració mitjançant acord amb la Fundació Bancària i la Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona “La Caixa” establint com a drets i obligacions les especificades a l’acord en virtut del programa de “La Caixa” renovable anualment.


Programa Làbora

Làbora és un programa que treballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. Té com a finalitat la gestió de les ofertes de treball presentades per les empreses, les entitats i les persones que ofereixen ocupació, per proveir-les de persones candidates entre les persones demandants d’ocupació.

Logo Labora

Agència de Col·locació

La Fundació Mercè Fontanilles va ser reconeguda per part del Servei d’Ocupació de Catalunya com a Agència de Col·locació amb la identificació número 0900000003.

L’Agència de Col·locació FMF ofereix un servei d’intermediació laboral en coordinació i col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya amb la finalitat de proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar a les empreses les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats.

 

La missió de l’Agència de Col·locació FMF és la intermediació laboral gratuïta entre empreses contractants i persones que busquen feina. Facilitem a empreses les eines, el suport i els serveis d’assessorament, gestió i formació  per donar resposta a necessitats de contractació permanents o puntuals. I proporcionem a la persona candidata la incorporació, la permanència i el progrés en el mercat laboral, per millorar la seva ocupabilitat.

Amb el finançament de:

Logo SOC