Vés al contingut
Programes de Formació_Fundació Mercè Fontanilles

Programes de formació

Punt Formatiu Incorpora

El programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” desenvolupa una línia d’actuació centrada en l’àmbit formatiu, els Punts de Formació Incorpora.

Fundació Mercè Fontanilles coordina durant aquest any  formacions. Aquestes accions formatives prioritzen el desenvolupament de competències transversals (autoconeixement, assertivitat i empatia, gestió del temps...) amb la finalitat de treballar l’apoderament de la persona.

L’objectiu dels Punts de Formació Incorpora és oferir una capacitació professional a persones amb especials dificultats personals i/o sociolaborals fomentant la incorporació d’aquestes persones al mercat laboral

Col·laboració:

("Incorpora" de l'Obra Social "La Caixa").

Logo Incorpora Petit

Programa formatiu Làbora

És un programa per al foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Mercè Fontanilles i altres entitats socials, representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), i Creu Roja, i del teixit empresarial de la ciutat.

Es tracta d'un programa innovador dissenyat per assolir l'encaix entre l'oferta del lloc de treball i la millor candidatura.

Beneficis del Programa Làbora: Ofereix un servei d'assessorament i acompanyament personalitzat cap a l'ocupació; Facilita l'accés al mercat laboral a través d'un itinerari personalitzat: Orientació, formació, millora competencial i intermediació en els processos de selecció i inserció; Proporciona una bossa d'ofertes laborals reservades.

 

Logo Labora

 

Aquesta acció formativa rep el suport del:

Logo Ajuntament Barcelona Petit

Activa la Llengua

El Programa Activa la Llengua consisteix en una formació instrumental en llengua castellana i catalana per adolescents procedents dels països del Magreb i del Senegal.

Els i les estudiants tenen entre 15 i 17 anys i molts d'ells i d'elles no coneixen o bé tenen un nivell idiomàtic del territori molt baix, igualment presenten les mateixes carències en matèria de geografia o cultura de l'entorn.

Les competències idiomàtiques són un element indispensable per seguir formant-se o inserir-se laboralment. El desconeixement de la llengua impedeix l'accés a tota mena de recursos, sent un gran inconvenient per aconseguir la inclusió social dels i les adolescents.

Durant la formació s'impartiran coneixements de llengua castellana i catalana, tenint en compte el seu nivell acadèmic. Per això es divideix al grup (60 alumnes) en tres nivells: inicial, bàsic i avançat. Dividint els grups inicial i bàsic en subgrups més petits. Cada alumne compta amb 4 hores de classe setmanals, tenint l'opció, si es considera oportú, que participi també els divendres a les sessions dels alumnes del nivell avançat. Es presta especial atenció a l'evolució individual i es procura oferir una formació que s'adapti en tots els sentits a l'adolescent.

 


 

Punts Incorpora: Col·laboració mitjançant acord amb la Fundació Bancària i la Caixa d’estalvis i pensions de Barcelona “La Caixa” establint com a drets i obligacions les especificades a l’acord en virtut del programa de “La Caixa” renovable anualment.

Labora: Col·laboració mitjançant conveni amb les Entitats Catalanes d’Acció Social amb finançament de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona establint com a les especificades a les bases reguladores del programa Làbora renovable anualment.

Activa la llengua: Col·laboració mitjançant resolució de subvenció amb el Departament de Drets Socials establint com a drets i obligacions les especificades a l’ordre TSF/59/2021, d’11 de març amb una vigència anual.