Suport a la contractació de l’àrea jurídica

17 Juny 2021

 

Suport a la contractació de l’àrea jurídica

Una de les àrees clau per facilitar la inserció laboral amb persones migrants que encara no disposen de permís de treball és la de l’Àrea Jurídica de la Fundació, atès que facilita la gestió dels tràmits per a contractar persones que, a hores d’ara, només disposen de permís de residència. Davant el desconeixement de la normativa legal per part de moltes empreses, que sovint genera reticències a l'hora de contractar persones migrades, l’Àrea Jurídica, com a servei especialitzat, treballa a apropar i agilitar els tràmits que les empreses necessiten.

D’aquesta manera, perquè un/a jove o una persona migrant pugui realitzar una modificació de permís de residència a residència i treball, necessita una oferta de feina (un precontracte) per part de l'empresa que posteriorment l’incorporarà laboralment. Aquest precontracte és un model tipus on s'ha de contemplar una jornada complerta amb una temporalitat d'un any. Tot aquest procés requereix realitzar una tramitació, amb una durada d’entre quatre i sis setmanes, que es gestiona  a través del servei jurídic de la Fundació.

Aquest és, precisament, el tràmit més nombrós i significatiu de tots els que porta a terme l’Àrea Jurídica. En el que portem de 2021, s’han presentat 39 sol·licituds de modificació a Residència Treball. Durant el 2020, es van gestionar 48 sol·licituds, en un any de gran dificultat no només pel tancament d’empreses i la crisi generada per la pandèmia sinó també per les modificacions en la presentació de sol·licituds d’estrangeria, que en traslladar-se només a través de la via telemàtica, va complicar l’accés i el temps de les resolucions administratives.