Vés al contingut
mediacio.png

Servei de mediació intercultural a favor de la inclusió social

mediacio.png

El servei de mediació intercultural és un servei adreçat a menors d’edat i joves que compleixen una mesura privativa de llibertat en un centre de justícia juvenil.

La mediació que s'ofereix des de la Fundació exerceix de pont en la comunicació triangular entre el centre educatiu, el/la menor o jove i les seves famílies, amb el fi de potenciar la comunicació entre les parts.

La principal aportació de la mediació intercultural consisteix en el fet que promou la creació d’un espai d’escolta, diàleg i entesa en les relacions entre parts socioculturalment diferents. Així doncs, el rol de la persona mediadora té un paper fonamental per crear un llenguatge que totes les parts puguin entendre, i acostar així els diferents codis propis de cada persona. 

L'objectiu és treballar a favor de la convivència intercultural, per poder oferir al grup de menors i joves l'oportunitat de restaurar els seus fets delictius, evitar la reincidència i procurar la inclusió social.

La persona mediadora, a més, permet que l'equip professional dels serveis socials integrin nous elements culturals a la seva pràctica diària, i, per tant, la mediació actua com a pont per facilitar la comunicació entre l’usuari i el professional. Aportant traducció lingüística i cultural, generant un clima d’empatia entre les parts i, si és necessari, també serveix per rebaixar la tensió derivada de pautes de comunicació diferents.

Els principis bàsics des dels quals partim són:

1. Tracte correcte a totes les persones

2. Actitud neutral procurant la superació d’estereotips i judicis de valors, promovent el coneixement i comprensió entre les parts

3. Tracte objectiu, igualitari i de respecte a totes les cultures