Quins són els canvis de la nova llei d'estrangeria?

24 Desembre 2021

La nova reforma de la llei d'estrangeria

L'aprovació, el passat 19 d’octubre, del Reial Decret 903/2021 que reforma el  reglament 557/2011 de la Llei d'Estrangeria, ha modificat substancialment l’atenció que s’estava portant a terme des de la Fundació al col·lectiu de joves d’entre 16 i 23 anys, amb els quals fa més de 35 anys que s’hi treballa. Un col·lectiu que amb aquesta modificació podrà disposar de permís de residència i treball a partir dels 16 anys, facilitant que es pugui renovar per dos anys a partir de la majoria d’edat.

Aquesta és la primera vegada que es permet legalment a aquestes persones joves la possibilitat d'accedir al mercat de treball de forma lliure, sense cap trava administrativa, anul·lant la necessitat de fer el tràmit de modificació del permís de residència a permís de residència amb autorització de treball i eliminant la condició indispensable de renovar un permís de residència si no estava vinculat a una oferta laboral. Són avantatges que canvien l’orientació i la manera de treballar dels equips professionals de l’entitat atès que l’objectiu dels i les joves ha variat i ja no està dirigit principalment a obtenir el permís de treball. 

De cara a les persones joves, aquest nou panorama comporta altres reptes i oportunitats, pel fet que podran accedir a formacions sense la pressió d’haver d’aconseguir el permís de treball. D’aquesta manera es podran especialitzar professionalment, sense veure’s obligats a acceptar feines estacionals o a no poder accedir a alguns sectors laborals per no disposar de la formació adequada. Pel que fa als professionals de la Fundació, es reestructurarà el procés d’acompanyament i orientació formatiu-laboral actual, afegint-hi als plans de treball individualitzats una intervenció socioeducativa integral que compensi les mancances acadèmiques, lingüístiques i socioafectives associades al fet migratori i a l’edat d’aquests joves.

Vista el diàleg entre els i les professionals!