Projecte Itineraris d'Emancipació d'Èxit –IMEX

23 Març 2022

Participem en el Projecte Itineraris d'Emancipació d'Èxit –IMEX, que té com a finalitat crear i implementar un nou model de referència europeu per facilitar l’emancipació de joves extutelats/des. Aquesta ambiciosa iniciativa es basa a crear, promoure i implementar accions innovadores d’emancipació de joves -tant pel que fa al plantejament d'objectius com a la seva metodologia, recursos i concreció- que fonamentin un nou model de suport al grup de joves en tot l’àmbit europeu.

La Fundació Mercè Fontanilles ho ha engegat a través de FEPA (Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits), federació amb qui es treballa conjuntament pel benefici de joves tutelats i extutelats des de fa més de 10 anys. 

De les quatre línies de treball que el programa ha proposat, la Fundació participarà en dues d’elles, en col·laboració amb la Fundació Resilis, consolidant un vincle exitós de fa anys i que facilitarà ampliar l'abast territorial de les propostes. Les dues línies en les quals treballarà la Fundació són: l’Habitatge i la implementació de la figura del/la Referent d’Emancipació. La Fundació Mercè Fontanilles considera la manca i dificultat d’accés a l’habitatge un problema estructural entre les persones joves a l’hora d’emancipar-se. La proposta presentada al projecte IMEX enllaça amb el projecte de Borsa d'habitatge iniciat el 2021 com a prova pilot, que ja va suposar una iniciativa innovadora basada en el model housing first. La segona línia de treball té per objectiu generar un nou perfil professional, el de referent d’emancipació, com a suport en el període en què la persona jove surt del sistema de tutela fins que es pot independitzar completament.

En totes dues línies de treball de la Fundació, el tret principal de valoració és la innovació, tant en les accions a crear com en el seu desenvolupament i posada en pràctica. Totes elles incorporen noves alternatives a l’accés a l’habitatge, estimulen la digitalització de l’atenció i potencien la perspectiva de gènere. Així, s’implementaran accions innovadores inspirades en els models housing first i cohousing amb diferents modalitats d’ús per tal que els i les joves puguin disposar d’un habitatge que els permeti finalitzar els seus itineraris d'inserció sociolaboral. A més a més, hi col·laborarà la Universitat Autònoma de Barcelona, fent assessorament, recollint dades i aportant avaluacions continuades que milloraran l’execució de les iniciatives posades en marxa.

La Fundació Mercè Fontanilles participa en el Projecte Itineraris d'Emancipació d'Èxit –IMEX, que es perllongarà fins a 2023, conjuntament amb altres 18 entitats de FEPA, cadascuna de les quals ha seleccionat les seves línies de treball. Entre totes es conformaran diferents grups motors i de treball per tal de crear xarxa i suport en l’impuls i implementació de cada acció.

Finançada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 a través dels fons europeus Next Generation.