Pràctiques laborals a la Fundació Mercè Fontanilles

17 Juny 2021

Pràctiques laborals a la Fundació Mercè Fontanilles

En col·laboració amb el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el mes de juny ha finalitzat el període de contracte laboral en pràctiques de diversos joves tant amb la Fundació com amb Sinergia Social.

Aquest és el quart any que es porta a terme aquesta col·laboració que, durant sis mesos, facilita als i les joves millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. Això també ha permès la inserció laboral d’alguns joves en la mateixa entitat. Aquesta contractació en pràctiques va dirigida a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil que disposin de titulació universitària, grau mitjà o superior i també títols equivalents o certificats de professionalitat.

 

 

Contractació joves en pràctiques Garantia Juvenil: Col·laboració mitjançant resolució de subvenció amb el Servei d’Ocupació de Catalunya establint com a drets i obligacions les especificades a l’ordre TSF/1556/, d’11 de març amb una vigència anual.