Posada en marxa d'un model d'atenció mixt

Dijous, 28 Maig, 2020

POSADA EN MARXA D’UN MODEL D’ATENCIÓ MIXT

La Fundació ha adaptat tots els seus serveis d'atenció, orientació i formació al nou context generat per l'aparició de la COVID-19 creant un model mixt o híbrid que combina l'atenció personal i la telemàtica.

Amb aquest model s’assegura l’atenció de totes les persones en les seves diverses circumstàncies generals i particulars, promovent la seva participació i implicació.

En el cas de l’atenció presencial, es garanteixen totes les mesures de seguretat, principalment la distància entre les persones. Per aquest motiu, s’ha ajustat la capacitat de les sales d’atenció i de les aules, s’han redefinit els horaris d’entrada i els circuits de pas intern alhora que s’ha incrementat la neteja i cura de tots els espais. Pel que fa a l’atenció en línia, l’ús de noves plataformes ha permès intensificar la freqüència dels contactes durant el temps que no ha estat possible l’atenció presencial, el que ha facilitat consolidar un sistema mixt o híbrid que complementa, enriqueix i projecta en el futur aquestes noves pràctiques.

En el cas dels serveis d’orientació i formació, també s’han desenvolupat propostes d’intervenció telemàtica per mantenir una atenció integral a les persones que facilita combinar l’atenció a distància amb el model d’intervenció presencial. D’aquesta manera, es potencien la creació de vincles, les interaccions virtuals, l’apoderament, les tasques per competències, el feedback educatiu i el treball basat en la participació i la col·laboració. En aquest nou marc híbrid d’acció, s’han creat materials més dinàmics i participatius d’aprenentatge i acompanyament mentre s’elabora un cens digital. D’aquesta manera es volen adaptar les eines i plataformes d’inserció i formació a formats i aplicacions molt pràctiques i senzilles per poder augmentar les competències digitals de les  persones.

Comparteix la notícia: