Pepa Arqué posa fi a la seva etapa com a presidenta de FEPA

Dimarts, 22 Setembre, 2020

Pepa Arqué posa fi a la seva etapa com a presidenta de FEPA

Després de catorze anys, la Pepa Arqué ha finalitzat la seva etapa com a presidenta de la FEPA (Federación de Entidades con proyectos y pisos asistidos), en la qual ha assumit la seva direcció i representació en els diferents espais on participa.

Pepa Arqué ha estat presidenta de la Federació a través de la seva vinculació amb la Fundació Mercè Fontanilles, de la qual n’és la Directora Tècnica i Responsable de Recursos Humans des de l’any 1998. La Fundació Mercè Fontanilles ha estat representada dins de la FEPA gairebé des de la seva creació.

Per a Pepa Arqué, l’etapa com a presidenta de la Federació, que es va iniciar en 2006, ha estat un període ple d’aprenentatges, aportacions i de vivències personals i professionals. 

La Federació d'Entitats amb Pisos Assistits, FEPA, treballa per al foment de l'autonomia i la igualtat d'oportunitats amb joves en processos d'emancipació que no compten amb el suport familiar, molt específicament amb la joventut tutelada i extutelada.

En aquests anys de gestió, FEPA creix amb el nombre d'entitats federades, projectes, recursos i mitjans tècnics i humans. A hores d'ara, FEPA està present a totes les comunitats autònomes i disposa de seu social a Barcelona i des del 2019 ampliada a Madrid. Té presència institucional i és una entitat enterlocutora amb les diferents administracions estatals i autonòmiques, impulsant lleis i decrets en defensa dels drets i oportunitats de la joventut tutelada i extutelada. 

Com a entitat al llarg d'aquests anys s'ha disposat: un Pla Estratègic actualitzat, un Reglament de Règim Intern, un Codi Ètic i el Certificat ISO.

S'ha elaborat un Model d'Atenció a la joventut tutelada i extutelada, un mapa de serveis d'emancipació amb 10 anys de contingut, una Guia d'Emancipació per a joves i professionals entre altres recursos tècnics.

Cal destacar el projecte: CALAMI, un estudi d'avaluació que pretén conèixer l'impacte real dels serveis i recursos destinats en el procés a la vida adulta dels/les joves tutelats/des i extutelats/des.

FEPA, a més, col·labora i forma part de projectes de partenariat i xarxes nacionals i de la Unió Europea i desenvolupa projectes d'investigació i formació.

Tot plegat, amb un clima de col·laboració entre les entitats membres, les diferents administracions i la participació activa de la joventut tutelada i extutelada. 

Comparteix la notícia: