Noves passes cap a la igualtat

24 Desembre 2021

Noves passes cap a la igualtat

Avançar en la implantació dels objectius d’igualtat i dels drets de les dones és una de les guies prioritàries de l’acció de la Coordinadora Sinergia Social que, amb aquesta finalitat, ha creat una Comissió Negociadora del Pla d’Igualtat. Aquesta comissió acaba d’actualitzar el darrer pla d’igualtat -creat l’any 2020 en substitució del que ja existia cinc anys abans-. Amb tot aquest bagatge, la nova comissió treballarà en la recollida, revisió i anàlisi de dades amb perspectiva de gènere que tenen a veure amb totes les entitats de la Coordinadora, de la qual en forma part la Fundació Mercè Fontanilles. El diagnòstic resultant ajudarà a continuar definint i ajustant les polítiques d’igualtat que s’estan portant a terme des de l’any 2015, quan es va elaborar el primer pla.

La Comissió negociadora del Pla d’Igualtat està formada per representants de la direcció tècnica, del comitè d’empresa i de cada entitat que integra la Coordinadora. Fins al moment, les polítiques dirigides a millorar els drets de les dones a l’entitat han introduït la perspectiva de gènere en el funcionament de les organitzacions. Entre altres accions, s’ha creat un protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere i LTBIQ+ i una Guia d’ús del Llenguatge Inclusiu al mateix temps que s’han revisat tots els aspectes vinculats a les plantilles i a la comunicació.

Les pròximes passes de la Comissió seguiran incidint en aquests aspectes, potenciant la transversalitat de les polítiques de gènere com a instrument de gestió i organització de totes les entitats. La difusió i la sensibilització interna i externa seran eines bàsiques per fer progressar aquests objectius que, a la fi, han de garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’àmbit social.