Noves oportunitats laborals per al jovent

11 Maig 2021

 

L'assoliment de la inserció sociolaboral esdevé un eix principal de treball als serveis d'emancipació de l'entitat. Per a la millora de l'ocupabilitat dels col·lectius que atenem es dissenyen itineraris d'inserció individualitzats amb una valoració competencial inicial, un procés formatiu i l'acompanyament en la recerca i el manteniment del lloc de treball en el mercat laboral.

Paral·lelament treballem per a generar sinergies de col·laboració amb el món empresarial. Fomentant la sensibilització de les empreses en temes d'inclusió sociolaboral, cercant activament oportunitats d'inserció (anàlisi del mercat de treball, identificació de necessitats de perfils professionals, entre altres accions), acompanyant els i les persones joves en la transició formació-treball i donant suport en la intermediació laboral i tràmits de contractació.

Els itineraris d'inserció sociolaboral dels col·lectius en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social no han quedat indemnes dels efectes de la crisi social i econòmica generada per la Covid-19 i ha empès als serveis d'emancipació a la recerca de noves oportunitats d'inserció.

Com a exemple d'aquesta metodologia de treball, el SAEJ (Servei d'Acompanyament Especialitzat en Joves) gestionat per la Fundació Mercè Fontanilles, amb més de 20 anys d'experiència en l'acompanyament educatiu i la inserció sociolaboral de joves migrats sols tutelats i extutelats ens presenta un model de col·laboració amb el món empresarial. 

L'article explica la col·laboració entre el SAEJ i el Gremi de Carnissers aconseguint la inserció laboral de 3 joves.