Nova comissió d'innovació

07 Abril 2021

Generar nou coneixement i aplicar-lo en projectes i iniciatives d'innovació social és part inherent del tarannà de la Fundació Mercè Fontanilles, que fa temps que hi treballa en la creació d'eines que donin resposta no només a les necessitats socials més urgents sinó també a aquelles de caràcter emergent que s'entreveuen a mitjà i llarg termini.

En aquest sentit, l'entitat es troba immersa en les activitats de la nova Comissió d'Innovació, un espai creat per la Coordinadora Sinergia Social, de la qual la Fundació en forma part. El treball en xarxa d'aquesta Comissió està orientat a compartir el coneixement i a generar idees per identificar oportunitats d'innovació social àgils i clares, que la Fundació aplicarà en cadascun dels seus eixos de desenvolupament: atenció, formació, ocupació, gestió i comunitat. El laboratori d'idees que sorgirà dins de la recent Comissió formarà part d'un Pla estratègic, en l'horitzó 2021-2023, que treballarà en la identificació de necessitats i oportunitats alhora que impulsarà i implementarà les accions innovadores corresponents.