Nou servei residencial i d'acompanyament per a joves en situació d'extrema vulnerabilitat

01 Juny 2022

A la Fundació Mercè Fontanilles, l’any 2021, iniciem un nou servei residencial i d'acompanyament per a joves en situació d'extrema vulnerabilitat. Aquest servei, que es concreta en un format de borsa d'habitatges, respon a la necessitat residencial de joves migrats sols que, després d'una breu estada al circuit de protecció a la infància o de l'arribada a Catalunya amb la majoria d'edat completa, presenten processos de sensellarisme que dificulten la seva inclusió sociolaboral.

Basant-se en el model Housingfirst, el servei està destinat a majors de divuit anys deslligats del sistema de protecció de l'administració i ofereix solució a la urgència d'habitatge alhora que aporta un acompanyament individualitzat vinculat a la salut física, emocional i mental de cada jove, juntament amb un pla de formació i d'inserció laboral.

Aquest acompanyament integral té per objectiu que el o la jove pugui assumir la despesa del lloguer del pis compartit obtenint ingressos propis a través del procés d'inclusió social i laboral. En aquest sentit, un dels aspectes més rellevants del projecte és el treball en xarxa amb recursos comunitaris que facilitin l'adequat desenvolupament de cada persona. A hores d'ara, el servei ja compta amb 3 pisos a la ciutat de Barcelona i 3 a Manresa.