Nou Pla Estratègic

21 Desembre 2020

 

Nou Pla Estratègic

La Fundació Mercè Fontanilles es troba immersa en l’actualització triennal del seu Pla Estratègic, que s’ha vist condicionada i que ha de considerar el nou marc generat amb els canvis en la conjuntura socioeconòmica derivats de la crisi del coronavirus.

En aquesta nova definició del Pla de l’entitat, que cobrirà el període dels anys 2021 a 2023, pren especial rellevància la dimensió comunitària, imprescindible per abordar amb èxit els reptes assistencials i d’inserció laboral creats per la pandèmia de la Covid-19. En aquest nou escenari, la Fundació està ajustant les seves línies estratègiques, que focalitzaran els valors i les noves formes de fer de l’entitat en incidir en les urgents necessitats d’inclusió actuals. Aquest nou dibuix econòmic i social provocarà canvis i ajustaments significatius en el funcionament dels seus centres i serveis.