Millorem l'ocupabilitat a persones en risc d'exclusió

23 Març 2022

A través de la Coordinadora Sinergia Social, la Fundació ha incorporat a la seva plantilla quatre persones en risc d’exclusió. Els contractes són en l’àmbit de la neteja, la recepció i la cuina, a jornada completa i de durada un any.

Durant aquest temps i dins del seu horari laboral, a aquestes persones treballadores se’ls hi proporcionaran formacions en competències bàsiques, transversals i digitals (amb els seus corresponents certificats) alhora que se’ls hi facilitarà orientació laboral i professional.

La finalitat d’aquest projecte és promoure fórmules innovadores d’inserció laboral que, d’una banda, serveixin de trampolí per l’accés al mercat de treball i, alhora, ajudin a desenvolupar les competències personals i professionals i, en conseqüència, augmentin les seves possibilitats d’ocupabilitat un cop finalitzat el termini fixat pel contracte.

Promoguda i impulsada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.