Mesures del nou Pla d'Igualtat

22 Setembre 2020

Mesures del nou Pla d'Igualtat

Amb l'objectiu de garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral, la Fundació Mercè Fontanilles ha actualitzat el seu Pla d'Igualtat que contempla la implantació de noves mesures en el període comprés del 2020 al 2025.

La direcció de l'entitat renova així el compromís adquirit l'any 2011 quan la Fundació Mercè Fontanilles va començar a treballar en un primer document, conscient que promoure i afavorir la igualtat té una incidència positiva en la motivació de la plantilla, el clima laboral, la retenció i aprofitament del talent de dones i homes així com en la reducció de l'absentisme. La finalitat del Pla d'Igualtat és analitzar i intervenir en qualsevol aspecte laboral que pugui tenir incidència en l'equivalència de tracte i d'oportunitats de la seva plantilla, en la qual actualment hi ha un 60% de presència femenina.

Per aquest motiu, s'han establert sis objectius concrets i específics sobre els quals incidir en els pròxims anys i que tenen a veure amb l'execució i divulgació de mesures de prevenció, implementació, difusió i sensibilització sobre la igualtat d'oportunitats, l'assetjament sexual i la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

Guia de llenguatge inclusiu

Dins dels objectius específics del Pla d'Igualtat, s'ha incorporat com a novetat una Guia de llenguatge inclusiu, de caràcter intern per serveis i centres, que proposa l'ús d'un tipus de vocabulari, lèxic i expressions destinades a evitar les situacions de desigualtat tot fomentant la inclusió i presència de col·lectius vulnerables així com la igualtat entre les persones.

La Guia parteix de la consciència de considerar el llenguatge com un mitjà per generar significats i continguts que transformen la realitat i, en aquest sentit, es presenta com una eina comunicativa que fa servir un llenguatge coherent amb la missió, visió i valors de l'entitat. Les propostes de la Guia s'aplicaran tant a través del tracte directe entre els equips i amb les persones usuàries dels serveis com en tots els documents interns i externs de la Fundació. Les imatges que incorpora la Guia són de Mohammed Cherifi, un jove vinculat a l'empresa d'inserció laboral Art Integrat, de la mateixa Fundació.