Vés al contingut
sevap.png

La UTE Fundació Mercè Fontanilles - Resilis inicia la prestació del servei SEVAP

sevap.png

La UTE Fundació Mercè Fontanilles - Resilis ja ha posat en marxa el nou servei SEVAP, un servei de valoració i seguiment de persones joves extutelades que poden ser beneficiàries de rebre prestacions econòmiques, arreu de Catalunya.

Durant el mes de setembre, les tècniques i tècnics que formen part del servei han rebut la formació necessària per poder atendre i acompanyar a les persones, atès que aquest servei està regulat per la llei 13/2006, de 27 de juliol i pel decret 123/2007, de 29 de maig, del Parlament. La formació ha anat a càrrec, entre altres professionals, de personal tècnic de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET).

Aquest nou servei té per objectiu que les persones joves extutelades, que poden ser beneficiàries de rebre prestacions econòmiques, puguin assolir els seus drets i la seva emancipació i autonomia. Amb aquest horitzó, es treballa en un Pla de Treball integral i individualitzat per a cada persona que inclou des de la gestió econòmica personal, fins a la formació i el treball per competències, la inserció laboral, la integració comunitària i el seguiment mèdic, entre d'altres. A través d'aquest Pla de Treball es contribuirà a millorar la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats de les persones joves extutelades per poder aconseguir els seus drets de ciutadania i d'inclusió en la comunitat.

Per començar, l'equip educatiu avaluarà els drets i obligacions de les persones joves extutelades en relació amb la sol·licitud de possibles prestacions econòmiques i seguidament es farà un seguiment i avaluació molt propera dels compromisos assumits per aquestes/s joves en relació amb els recursos de suport personal, formatiu i laboral que són necessaris per a la seva emancipació.  Amb el temps, aquest acompanyament pretén que les persones joves arribin a substituir el suport econòmic assolit per uns ingressos suficients, procedents de l'activitat laboral continuada i alhora garantir els seus drets d'inclusió, ciutadania i inserció en condicions d'igualtat, comptant sempre amb la seva corresponsabilitat.