La inserció dels i les joves al món laboral

18 Juny 2021

La inserció dels i les joves al món laboral

Des la nostra visió i model d’intervenció quan ens plantegem què resulta essencial per poder assolir amb èxit la inserció laboral dels diferents col·lectius que atenem, hi ha un element que s'ha revelat com a fonamental i és la implicació de les empreses col·laboradores.  

Empreses amb responsabilitat social a les que hem d’incloure i fer participar de tot el procés va des de la formació a l'orientació i la contractació final.

A tal efecte hem incorporat un suport professional integral que les ha convertit en un agent capital en el desenvolupament de la capacitació i l'augment de l'ocupabilitat de les persones que formem.

Això s'ha traduït en diverses estratègies com la recerca de sectors laborals en expansió per fer una formació a mida adaptada als requeriments reals del mercat laboral, en el disseny conjunt de les formacions, en l'adequació de les pràctiques a les necessitats d'alumnes i companyies així com en l'especialització dels processos de selecció i orientació del nostre alumnat. Alhora, s'incideix en la millora de les competències idiomàtiques i en la capacitació digital, ambdues indispensables per incrementar les possibilitats d'inserció.

La col·laboració enriqueix tant a la Fundació com a les empreses. Incrementant els crèdits en la satisfacció de les companyies, que han incorporat a les seves plantilles persones ben preparades, tant en les competències tècniques necessàries com en els valors personals i professionals que es cultiven des de la nostra entitat i que han anat impregnant la cooperació empresarial.

Una cooperació que està generant vincles de llarg recorregut, sinergies amb projectes engrescadors i eficaços i que la Fundació posa al servei de totes les empreses que s'hi vulguin sumar.