Vés al contingut
butlleti-fmf.png

La Fundació Mercè Fontanilles atén a 6.631 persones durant l'any 2021, un 8,03% més que a l'any anterior

butlleti-fmf.png

Ja està disponible la memòria del 2021. Un any que ha continuat marcat per la pandèmia, tot i això, la Fundació ha demostrat la seva capacitat de resiliència, adaptant-se amb agilitat als canvis, identificant necessitats emergents i  trobant noves solucions per atendre-les.

L'any 2021 la Fundació va atendre 6.631 persones, un 8,03% més que l'anterior exercici, de les quals un 51,50% van ser dones. Totes aquestes persones van ser ateses en alguns dels 27 projectes/recursos de la Fundació i una majoria, 5.055 en concret, van vincular-se a algun servei d'orientació, formació i inserció laboral, el que significa un augment del 13,16% respecte a l'any precedent. En el cas dels centres residencials en van fer ús 987 persones, mentre que els serveis tècnics especialitzats van atendre 589 persones. 

Com a nous projectes engegats el 2021, en destaca:

  • La Borsa d'Habitatge per a Joves, que es desplega a les ciutats de Barcelona i Manresa, oferint una innovadora proposta d'habitatge, d'acompanyament educatiu i d'inserció laboral per a persones joves en situació de sensellarisme. També s'ha fet un renovat esforç per avançar cap a la digitalització de l'entitat amb eines de gestió que faciliten oferir nous models d'atenció i promoure la inclusió digital de les persones ateses.
  • En l'àmbit de la formació, s'han incorporat cursos vinculats a sectors emergents, per ampliar i afavorir la inserció laboral. En aquest sentit, i complint el compromís i responsabilitat de l'entitat amb l'economia verda, s'ha realitzat un curs a mida d'Instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques, alhora que s'han portat a terme dues formacions en e-commerce i logística i picker, respectivament, per obrir oportunitats laborals en els sectors que estan actualment en alça.
  • Per acabar, destacar l'aprovació, el 19 d'octubre del 2021, del Reial decret 903/2021 que reforma el Reglament 557/2011 de la Llei d'Estrangeria, que afecta favorablement al col·lectiu de persones joves migrades tutelades i extutelades d'entre 16 i 23 anys que s'atenen a l'entitat, ha implicat una transformació molt significativa en el disseny dels itineraris d'inserció social i laboral per fer acompanyament en les noves rutes que han de recórrer aquestes persones.

Memòria 2021