Iniciat i en funcionament la UTE FMF - Resilis

Dilluns, 26 Setembre, 2016
Tipus: 
actualitat

És un servei tècnic especialitzat, alternatiu a l'acolliment residencial, que té per objecte acompanyar a joves tutelats de 16 a 18 anys en el seu procés d'autonomia i emancipació.

Els habitatges on s'ubican els/les joves estan en diferents poblacions per tot el territori català.

El Servei IPI el Far, és un servei educatiu, generador d’un context favorable que ofereix als/les joves la possibilitat de treballar, d’una manera individual el seu projecte de futur.

El objectius generals són:

  • Oferir acompanyament a la inserció laboral i habitatge per garantir la preparació progressiva per a la independència personal, d’acord amb les necessitats formatives i d’integració social i laboral de cada jove.
  • Garantir un nivell adequat de benestar i desenvolupament integral del/la jove.
  • Oferir assessorament en tots els aspectes necessaris per a la consecució de l’autonomia dels/les joves i el seu funcionament normalitzat dins de la comunitat.
  • Adquirir les competències lingüístiques bàsiques per a la inclusió al país d’acollida, així com conèixer els elements culturals per a la integració.
  • Fomentar la integració i convivència dels/les joves en els grups socials en que es relacionen.
  • Motivar al/la jove per a que participi activament en el seu projecte d’autonomia i empri els recursos interiors i exteriors, treballant les seves carències afectives per adquirir un nou equilibri emocional.

                   

Comparteix la notícia: