Fem Servir un Llenguatge No Sexista!

Dilluns, 30 Setembre, 2019
Tipus: 
actualitat

 

FEM SERVIR UN LLENGUATGE NO SEXISTA!

 

Sinergia Social, coordinadora de diverses entitats, entre elles: la Fundació Mercè Fontanilles, està elaborant una guia per fomentar l’ús d’un llenguatge inclusiu amb perspectiva de gènere als serveis i centres integrats dins de la coordinadora.

El principal objectiu d’aquesta eina és anar incorporant un llenguatge no sexista que promogui la igualtat de gènere i els seus valors entre les persones que hi treballen i, com a conseqüència, impregni també a les que fan ús dels serveis de l’entitat. Aquest darrer és un aspecte rellevant, tenint en compte que la major part dels equips estan integrats per dones alhora que la proporció més gran de les persones que s’atenen són homes.

Dins de la guia s’inclouran paraules, expressions, dites i formulacions lingüístiques que incloguin el genèric en el llenguatge verbal i no verbal. En l’expressió verbal i escrita, es contemplarà el tractament de gènere en els diferents col•lectius amb els quals treballa la Fundació, els càrrecs i llocs de treball dels equips i tots aquells serveis, activitats i teixit social amb els quals es tracta de forma habitual. En el llenguatge no verbal, es proposaran formes de comunicació que afavoreixin la igualtat de gènere i allunyin les formes discriminatòries en la mirada, la postura i la veu. En ambdós casos, es mostrarà el contingut a través de text, però també amb imatges i grafismes. La intenció és crear una guia senzilla i intuïtiva, que aposti per suggerir fórmules fàcils de comunicació basades en la igualtat.

 

Comparteix la notícia: