Balanç 2019: La Fundació Mercè Fontanilles amplia serveis

Dijous, 28 Maig, 2020

BALANÇ 2019: LA FUNDACIÓ AMPLIA SERVEIS I ESTRENA SEU

La Fundació Mercè Fontanilles ha fet un canvi substancial durant l’any 2019 per a millorar la seva organització i atenció a les persones, tot ampliant els seus serveis, d’una banda, en l’emancipació dels joves tutelats i extutelats i, de l’altra, en la inserció laboral i la formació de les persones. El trasllat d’ubicació de la seu central al carrer Trajà, 14 (Interior) de Barcelona, ha proporcionat una infraestructura àmplia i adequada per poder atendre el creixement dels serveis, amb més sales d’atenció i noves aules de formació, així com les necessitats de gestió de l’entitat.

Segons es desprèn de les dades de la memòria de la Fundació, l'any 2019 es van atendre un total de 5.072 persones, de les quals 1.238 ho van ser en centres d’acollida, residencials i pisos assistits. En aquest camp de l’activitat de la Fundació Mercè Fontanilles destaca l’esforç realitzat per augmentar el nombre de places en els diversos recursos que faciliten l’emancipació de joves tutelats i extutelats que han assolit la competència suficient per viure sols i/o que segueixen un itinerari d'inserció en el mercat de treball. Paral·lelament, es va habilitar una zona residencial per atendre a persones joves migrades a l’hostatgeria de Can Grau, al Vallès oriental.

Durant 2019, l’ampliació de la cartera de serveis de l’entitat també ha estat força significativa en l’àmbit de la formació i orientació laboral, on es van atendre 2.646 persones. L’estrena del programa Incorpora Jove va consolidar-se en pocs mesos. La realització del curs d’ajudant de viticultor/a del Punt Formatiu Incorpora, on es van formar una part dels beneficiaris d’Incorpora Jove, va assolir un gran èxit d’insercions. Així mateix es va iniciar el programa Activa’t, que compta amb el suport de l’Obra Social la Caixa i té com a finalitat incrementar l’ocupabilitat i afavorir la inclusió social i laboral d’adolescents i joves que han arribat recentment.

Comparteix la notícia: