Vés al contingut
La fundació

La Fundació

Amb més de 30 anys d’experiència i amb equips humans altament qualificats, la Fundació Mercè Fontanilles dona resposta a les necessitats socials emergents i desenvolupa totes les seves tasques oferint serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats; així com, orientant tota l’acció a la incorporació social de la persona comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat i els agents socials.

Treballar per les millors respostes a les necessitats socials ha suposat per la Fundació Mercè Fontanilles cercar la complementarietat en tots els seus serveis i la proximitat amb les administracions i els agents del territori; el que ha suposat la creació i fundació d’altres entitats territorials i sectorials i projectes d’ocupació d’economia social. Sempre promovent en totes les accions el desenvolupament d’un model d’organització eficient per oferir serveis de màxima qualitat a les persones ateses i el seu entorn.

Som una entitat social, sense ànim de lucre

Som una entitat social, sense ànim de lucre

Missió

Missió

La missió assistencial per oferir serveis d'atenció a les persones d'acord amb les seves necessitats. I una missió comunitària orientada a tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat.

Visió

Visió

 • De forma interinstitucional donat que l'atenció a les persones i la cobertura de les seves necessitats socials implica a tota la societat i les seves institucions la incorporació social.

   

 • I de col·laboració, la Fundació Mercè Fontanilles ofereix la seva col·laboració des d'una òptica de sinergia o complementarietat de tots els agents implicats en la millor cobertura de les necessitats socials.
Valors ètics

Valors ètics

La Fundació Mercè Fontanilles treballa per aconseguir la visió sota la missió seguint els següents valors ètics:

 • Humilitat, agraint la confiança rebuda, que ens anima a seguir millorant el servei a la comunitat
 • Pluralitat, aplegant una diversitat de persones compromeses amb una societat cada cop més plural
 • L'aconfessionalitat, assumint els valors ètics i culturals que ajuden a millora de la humanitat
 • Impulsar els valors cívics i comunitaris que aporten benestar i satisfacció als pobles dins del seu àmbit d'actuació

Valors institucionals

Així mateix, Mercè Fontanilles ofereix la seva organització i els seus serveis tot assumint els valors propis de les entitats d'iniciativa social, d'interès general, i d'economia social, especialment amb relació als següents conceptes:

 • Sense ànim de lucre: des de la coherència entre els objectius d'interès general i la forma jurídica fundacional.
 • Participació, des de la recerca d'objectius compartits, a través d'òrgans i altres espais representatius i consultius.
 • Transparència, cohesió entre la informació aportada i la realitat.
 • La sostenibilitat i l'eficiència en la gestió dels recursos, la coherència entre els mitjans emprats i els fins perseguits, de manera que els primers no siguin desproporcionats amb relació als segons.
Atents a les necessitats socials emergents

Atents a les necessitats socials emergents

La Fundació privada Mercè Fontanilles és una organització sense ànim de lucre, dedicada a l’atenció de les persones en diferents àmbits dels serveis socials i de la formació i inserció sociolaboral que, en col·laboració amb altres entitats i comptant amb equips humans qualificats, ofereix un servei de qualitat en tots els projectes, programes i recursos que gestiona i desenvolupa.

Mercè Fontanilles dona resposta a les necessitats socials oferint serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats; orientant totes les accions a la incorporació social de la persona comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat i els agents socials.