Col·laborar amb donacions

 
Fundació Mercè Fontanilles destina les donacions exclusivament a la millora dels recursos i equipaments dels diferents serveis residencials i projectes de l’entitat.
 
En una organització a on els espais residencials són claus per atendre a l’usuariat, la renovació d’equipament i material, així com, el manteniment i millora de les infraestructures permet millorar els espais de convivència i la realització d’activitats complementàries. 
 
Gràcies per confiar en la nostra tasca i per contribuir amb la teva aportació a millorar els projectes i recursos de la fundació.

 

Tractament de dades*