Presentació de l’estudi: “L’atenció als joves extutelats a Catalunya: evolució, valoració i reptes de futur”

Estudi Atenció al joves extutelats a Catalunya
Divendres, 31 Gener, 2014
Tipus: 
joves-extutelats

El dijous 30 de gener, La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits va celebrar l’acte de presentació dels resultats de la recerca. L’esdeveniment va ser una oportunitat pels professionals en l’atenció als joves per posar en comú i reflexionar sobre la tasca realitzada des de la posada del servei de l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats l’any 1994. Així com, conèixer els reptes de futur pels diferents serveis i entitats que donen suport als joves extutelats.

En aquesta línea, el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, va realitzar la ponència “Reflexions i reptes al voltant de la formació”, donat que és una de les conclusions que es desprèn de l’estudi i representa un dels reptes de futur pels joves.

L’informe realitzat pels professors Carme Montserrat, Ferran Casas i Clara Sisteró de l’Equip de Recerca sobre Infància, Adolescència, Drets dels infants i la seva Qualitat de Vida (ERÍDIQV) de l’Institut de Recerca Sobre Qualitat de Vida de la Universitat de Girona, va estar encarregat per la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits en col·laboració amb l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.

L’estudi analitza l’evolució i la situació actual de la població atesa, en segon lloc, identifica els factor facilitadors de processos d’emancipació i factors obstaculitzados, també, valora el pas dels joves pels recursos i serveis des de la perspectiva dels propis implicats, i finalment, realitza propostes de millorar i considerar els reptes de futur.

Algunes de les conclusions més significatives derivades de l’anàlisi dels expedients de més de 6000 joves entre 1994 i 2012, la realització d’entrevistes i grups de discussió, i enviament de qüestionaris a diferents professionals són:

  • Les característiques de la població atesa ha variat, en la dècada dels 90 els joves eren majoritàriament joves espanyols d’ambdós sexes; si bé, en la dècada del 2000 es produeix una entrada progressiva al sistema de protecció de joves immigrants i en major freqüència de sexe masculí.
  • Existeix un salt qualitatiu positiu en el tema del suport econòmic, l’acompanyament jurídic, els pisos per a joves 16-18 anys i la cobertura que li dóna la Llei 14/2010 al suport als joves extutelats.
  • Comença un moderat canvi cap al foment i la prioritat de la formació acadèmica queda reflectit amb la creació de la residència d’estudiants i les beques de suport als estudis, a banda dels esforços de reforç escolar que fan les entitats.

Podeu consultar l'informe complet dels resultats de l'estudi en el següent enllaç.

Comparteix la notícia: