Serveis de formació i inserció socio-laboral

Punt Formatiu Incorpora

El programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa” desenvolupa una línia d’actuació centrada en l’àmbit formatiu, els Punts de Formació Incorpora.

Fundació Mercè Fontanilles coordina durant aquest any dues formacions en Organització i Gestió de Magatzem i una en Atenció al client en Xarcuteria i Fruiteria (Incorpora de l'Obra Social "La Caixa" i Mercabarna Formació). Aquestes accions formatives prioritzen el desenvolupament de competències transversals (autoconeixement, assertivitat i empatia, gestió del temps...) amb la finalitat de treballar l’apoderament de la persona.

L’objectiu dels Punts de Formació Incorpora és oferir una capacitació professional a persones amb especials dificultats personals i/o sociolaborals fomentant la incorporació d’aquestes persones al mercat laboral

Les sessions formatives adreçades a 20 participants, tenen una durada de 250 hores repartides en els següents mòduls formatius:

  • Capacitació en competències transversals: 100 hores
  • Capacitació tècnica: 70 hores
  • Pràctiques a empresa: 80 hores

 

Aquesta acció formativa rep el suport de:

 FORMACIÓ  |   Obra Social La Caixa - Curs Organització i Gestió Magatzem

 


Programa formatiu Làbora

És un programa per al foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Mercè Fontanilles i altres entitats socials, representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya), i Creu Roja, i del teixit empresarial de la ciutat.

Es tracta d'un programa innovador dissenyat per assolir l'encaix entre l'oferta del lloc de treball i la millor candidatura.

Beneficis del Programa LÀBORA:

  • Ofereix un servei d'assessorament i acompanyament personalitzat cap a l'ocupació.
  • Facilita l'accés al mercat laboral a través d'un itinerari personalitzat: Orientació, formació, millora competencial i intermediació en els processos de selecció i inserció.
  • Proporciona una bossa d'ofertes laborals reservades.

 

Aquesta acció formativa rep el suport del:

 


Agència de Col·locació FMF

La Fundació Mercè Fontanilles va ser reconeguda per part del Servei d’Ocupació de Catalunya com a Agència de Col·locació amb la identificació número 0900000003.

L’Agència de Col·locació FMF ofereix un servei d’intermediació laboral en coordinació i col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya amb la finalitat de proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seves característiques, i facilitar a les empreses les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats.

 

La missió de l’Agencia de Col·locació FMF és la intermediació laboral gratuïta entre empreses contractants i persones que busquen feina. Facilitem a empreses les eines, el suport i els serveis d’assessorament, gestió i formació  per donar resposta a necessitats de contractació permanents o puntuals. I proporcionem a la persona candidata la incorporació, la permanència i el progrés en el mercat laboral, per millorar la seva ocupabilitat.

 

Amb el finançament de:

 

 


Punt Incorpora de l'Obra Social "la Caixa"

Incorpora és un programa d’intermediació laboral que garanteix una bona integració de la persona a l’empresa. Aquest servei està dirigit a persones amb especials dificultats per l’accés al món laboral, com persones en situació o risc d’exclusió social o persones amb discapacitat.

Punt Incorpora de la Fundació Mercè Fontanilles

 


Punt Reincorpora de l'Obra Social "la Caixa"

Reincopora és un programa d'intermediació laboral que té com a objectiu principal la realització d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral, que contribueixen a la millora de les competències professionals, faciliten el desenvolupament de valors per ajudar a la integració laboral en l'empresa. Aquest servei està dirigit a persones internes a centres penitenciaris que es troben en la fase final de la seva condemna. 

Punt Reincorpora de la Fundació Mercè Fontanilles

 


Servei de Dinamització dels espais de recerca de feina de Barcelona Activa

El servei té com a objectiu dissenyar, estructurar i implementar un nou model d'Espai de recerca de feina que combini:

- L'auto-ús, on les persones puguin, de manera autònoma, preparar les eines necessàries per a participar en els processos de selecció que identifiquin com a afins al seu perfil professional.

- L'atenció individual, per acompanyar a les persones que ho demandin o per les seves circumstàncies ho requereixin, a definir i implementar un itinerari de recerca de feina efectiu i adaptat a les seves necessitats i objectius.

- Les dinàmiques grupals, en grups reduïts, que fomenti les sinergies, la col·laboració i l'aprenentatge mutu a l'hora de definir un Pla d'Acció per a la recerca de feina i preparar la candidatura a processos de selecció concrets.

 

       

 


Activa la Llengua - Programa d'Alfabetització

El Programa Activa la Llengua consisteix en una formació instrumental en llengua castellana i catalana per adolescents procedents dels països del Magreb i del Senegal.

Els i les estudiants tenen entre 15 i 17 anys i molts d'ells i d'elles no coneixen o bé tenen un nivell idiomàtic del territori molt baix, igualment presenten les mateixes carències en matèria de geografia o cultura de l'entorn.

Les competències idiomàtiques són un element indispensable per seguir formant-se o inserir-se laboralment. El desconeixement de la llengua impedeix l'accés a tota mena de recursos, sent un gran inconvenient per aconseguir la inclusió social dels i les adolescents.

Durant la formació s'impartiran coneixements de llengua castellana i catalana, tenint en compte el seu nivell acadèmic. Per això es divideix al grup (60 alumnes) en tres nivells: inicial, bàsic i avançat. Dividint els grups inicial i bàsic en subgrups més petits. Cada alumne compta amb 4 hores de classe setmanals, tenint l'opció, si es considera oportú, que participi també els divendres a les sessions dels alumnes del nivell avançat. Es presta especial atenció a l'evolució individual i es procura oferir una formació que s'adapti en tots els sentits a l'adolescent.