Serveis d’atenció a la infància i l’adolescència

La Fundació Mercè Fontanilles ofereix serveis en totes les etapes del circuit a la protecció a la infància i adolescència, des de la detecció d’una situació de risc en infants i adolescents fins a projectes i recursos per l’emancipació i autonomia del jovent.

El primer projecte per a joves, el Centre d'Acollida per a Joves Estrep

Als principis de la dècada dels noranta degut a la greu problemàtica que existia amb el jovent immigrant a la ciutat de Barcelona, la Fundació Mercè Fontanilles adapta els coneixements adquirits en l’atenció a persones adultes per començar a atendre al col·lectiu de la infància, adolescència i joves. De forma conjunta amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya l’entitat gestiona per primera vegada l’any 1996 un centre d’acollida, el Centre d’Acollida per a joves Estrep.

En aquest primer projecte per a joves, l’entitat va innovar en la gestió d’un recurs d’aquestes característiques i per primera vegada en un centre d’acollida es va contractar i formar a professionals dels mateixos països d’origen que l’usuariat amb l’objectiu de millorar la comunicació amb els joves.

En l’actualitat Mercè Fontanilles gestiona serveis residencials i servei tècnic d'acompanyament per infants, adolescents i joves:

 

Tornar a Serveis Socials