Reforcem l'ocupabilitat

Dimecres, 15 Maig, 2019
Tipus: 
actualitat
Hem augmentat els esforços per millorar l'ocupabilitat dels usuaris amb la creació de nous serveis en el conjunt del territori i el reforç dels actuals.

L'any 2018 s'han atès 700 persones més respecte a l'anterior exercici, sumant al voltant de 2.800 els usuaris que l'any passat van ser atesos en els serveis de formació i d'inserció laboral de l'entitat. Pel que fa a les noves iniciatives d'inserció laboral, en destaca el reforç dels Punts de Recerca de Feina i l'increment de la formació contínua del personal de la Fundació.

Com a novetat en els serveis, la FMF ha creat en el 2018 l'UTE PILS amb la Fundació Resilis per desenvolupar el Programa d'Itinerari Laboral (PILs) arreu de Catalunya. Aquest programa està dirigit a persones amb risc d'exclusió social i té per objectiu fer un abordatge integral de cada usuari/a, realitzant el diagnòstic i disseny d'un itinerari d'inserció en el mercat de treball, posant en joc la formació, l'acompanyament psicosocial i la intermediació laboral.

ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Paral·lelament al treball d'orientació i inserció laboral, la Fundació ha realitzat una inversió considerable en enfortir la seva xarxa d'atenció a la infància i l'adolescència, generant 62 noves places en serveis residencials i posant en marxa a Tarragona el servei d'acompanyament especialitzat per a persones joves tutelades i extutelades (SAEJ) que l'entitat ja té consolidat a Barcelona i on també l'any 2018 s'han tornat a ampliar les places. A hores d'ara, la FMF disposa de disset centres que donen servei residencial i no residencial, en els quals s'atenen prop de 1.800 usuaris.

Comparteix la notícia: