Qualitat i millora contínua

 

La Fundació Mercè Fontanilles compta des de l’any 2006 amb el certificat de gestió de qualitat d’acord els paràmetres de la norma ISO 9001:2008, amb número EC2647-06 per l’empresa d’auditories Applus.

Aquest certificat compromet a l’entitat a gestionar les següents activitats segons els estàndards de qualitat de la norma:

  • Gestió de serveis socials, com ara: establiments residencials, habitatges amb serveis comuns, equip de valoració del maltractament infantil i el servei d’ajuda domiciliaria
  • Gestió de serveis de formació i inserció sociolaboral

 

La norma ISO 9001:2008 és una norma internacional aplicable als sistemes de gestió de qualitat i que se centra en tots els elements d’administració de la qualitat amb els que una entitat compta per tenir un sistema efectiu per la millora i la gestió de la qualitat dels seus serveis.

Amb l’acompliment d’aquesta norma i la implantació del sistema de gestió de la qualitat, Mercè Fontanilles ratifica el seu compromís per la millora contínua en tots els seus processos i actuacions amb l’objectiu de millorar la satisfacció de les persones ateses, així com, de la nostra clientela que confia en la nostra tasca.

 Consultar la Política de Qualitat

Mercè Fontanilles Política Qualitat Norma ISO 9001 Millora Contínua entitat