Serveis Socials

Els serveis socials són accions integrades dins la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública dirigides a contrarestar dèficits i mancances específiques de col·lectius que per les seves especificitats tenen un alt grau de vulnerabilitat social.

L’objectiu final dels diferents programes i recursos que gestiona la Fundació Mercè Fontanilles és atendre i donar suport a persones (infants, joves i adults) en risc d’exclusió social per garantir i millorar la seva qualitat de vida.

Tots els projectes integren a professionals que reben una formació contínua i especialitzada en el col·lectiu atès, i que treballen amb una estratègia de millora contínua en tots els processos i actuacions, assegurant el màxim nivell de qualitat en tots els nostres serveis als nostres usuaris i usuàries.

 Atenció a la Infància i l'Adolescència

La Fundació Mercè Fontanilles ofereix serveis en totes les etapes del circuit a la protecció a la infància i adolescència, des de la detecció d’una situació de risc en infants i adolescents fins a projectes i recursos per l’emancipació i autonomia dels i les joves.

Serveis Residencials

Són serveis d’acolliment residencials temporals que presten atenció les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. L'objectiu d'aquests serveis és donar resposta a situacions i necessitats educatives i assistencials que requereixen una especialització tècnica.

L'entitat gestiona els següents tipus d'acolliments residencials:

  • Centres d'Acolliment
  • Pisos Assistits per a joves de 16 a 18 anys
  • Pisos Assistits per a majors de 18 anys
  • Serveis d'Acompanyament Especialitzat en Joves

Més informació

Servei Tècnic d'Acompanyament

Són equips de valoració de maltractaments infantils integrats per un/a psicòleg/a i un/a treballador/a social i que ofereixen assessorament, valoració i informació dels casos de maltractaments a infants i adolescents o de sospita de maltractaments detectats en l’àmbit sanitari i en l’entorn social i comunitari dels infants i adolescents.

  • Equips de Valoració al Maltractament Infantil

Més informació

 Atenció especialitzada en Adults

L’objectiu principal dels serveis socials per a adults és potenciar les capacitats de les persones més vulnerables en la seva vida quotidiana, afavorint la seva autonomia personal i la seva integració social.

Serveis Residencials

Servei d’atenció residencial temporal destinat a dones i homes entre 18 i 65 anys, amb VIH i en risc d’exclusió social.

  • Pis de Suport VIH

Més informació

Servei Tècnic d'acompanyament

Servei d’atenció personalitzada a l’usuari i la seva família, en les seves necessitats bàsiques i de suport a la llar, a càrrec de professionals capacitats i motivats en el seu treball, amb una formació teòrica i pràctica garantida a l’àmbit de l’atenció a les persones.

  • Servei d'Atenció Domiciliària

Més informació