Programes i serveis

La Fundació Mercè Fontanilles desenvolupa tots els serveis i programes des d’una perspectiva de col·laboració directa amb les diferents administracions competents en el marc del Sistema Català de Serveis Socials, així com, altres institucions i sistemes públics implicats. Sempre, des d’una visió de complementarietat en els nostres serveis, i oferint una atenció directa global a tots els nostres usuaris i les nostres usuàries.

Els àmbits d’actuació dels programes i serveis engloben els següents camps:

 Serveis Socials

Donant suport a persones amb mancances específiques o en risc d’exclusió social, mitjançant recursos complementaris a la vida diària de la persona, o bé, recursos temporalment substitutoris, serveis residencials, de l’entorn familiar i social amb l’objectiu de garantir la seva qualitat de vida.

Serveis Socials Infancia Mercè Fontanilles Catalunya

Més informació

 Suport als Serveis Penitenciaris

Gestionant programes específics per l’atenció a persones privades o exprivades de llibertat; a través de projectes en centres penitenciaris, o dispositius residencials per millorar l’autonomia dels usuaris i les usuàries.

Més informació

 Serveis de Formació i Inserció Laboral

Organitzant i realitzant cursos de formació específica per la millora de les competències bàsiques i específiques dels i les alumnes, així com, per l’adquisició d’eines per la recerca de feina i la posterior ubicació en el lloc de treball.

Gestionem de forma integral els itineraris dels usuaris i les usuàries i proporcionem serveis d’intermediació laboral basats en el treball en xarxa amb la resta d’entitats i empreses, cercant la millora de l'ocupabilitat i accés al mercat laboral.

Formació Fundació Mercè<br />
Fontanilles PQPI Fusteria Inserció Laboral

Més informació

 Sensibilització Social i Formació

Oferint sessions i activitats de formació i sensibilització a col·lectius o institucions sobre els diferents àmbits d’actuació de l’entitat.

fundacio merce fontanilles sensibilitzacio social

Més informació