Participació de FMF a Wo+men's Progress Season's meeting Barcelona'13

30 Juliol 2013

El dia 15 de Maig varem participar en l’esdeveniment Wo+men's Progress, organitzat per l'Associació de dones Agima,  que va tenir lloc a l'Espai Bonne Maison on es va presentar la taula rodona mès gran del món.

El programa va començar amb un Dinar de networking amb ponents Inspiradors i Co-Inspiradors. La Inauguració va ser a càrrec de la Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Il·lma. Sra. Mercè Conesa, presidenta de l’Àrea de persones de la  Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, i Miquel Llobet i Bergadà, advisor  WO+MEN’S PROGRESS.

Després del Dinar de networking el programa constà de dues parts: Una primera conversa anomenada  Cap un món més ètic i una segona anomenada Cap a un món més sostenible. La cloenda va ser a càrrec de l' Il·lma. Sra. Francina Vila i Valls (Regidora de dona i drets civils de  l’Ajuntament de Barcelona) i Josi Hernansáez i Gibert, (Connexió Agimapeople)

La Fundació Mercè Fontanilles va ajudar en l’organització de l’esdeveniment amb l’aportació dels patrocinis de clients com Danone, Pepsico i Rovellats. A més, Mercè Fontanilles es va encarregar del suport al càtering de tota la jornada amb 4 cambrers.

agencia col·locació merce fontanilles inserció joves formació barcelona

Alhassane, Ismail, Oussama i Mehdi (d'esquerra a dreta)

L'Ismail i el Mehdi havien realitzat formació teòrico-pràctica en restauració. L'Alhassane i l'Oussama, en canvi, tot i estar motivats per l’ofici de cambrer; encara no havien tingut l’oportunitat de rebre formació i adquirir experiència en aquest sector. Així doncs, l’esdeveniment els va permetre a tots quatre posar en valor les seves competències en un context laboral real. Els joves es van responsabilitzar en tot moment tant de les feines de muntatge i desmuntatge del càtering, com de l’atenció i servei a les persones assistents a l’esdeveniment.

La motivació, el treball en equip i per la consecució d’objectius i la implicació en les tasques  per part dels joves, va fer que els assistents mostressin la seva satisfacció envers el servei dels joves, i fessin èmfasi en l’actitud positiva i el semblant somrient de tots ells.

Experiències com aquestes ens permeten donar a conèixer no només l’entitat Mercè Fontanilles; també a les persones amb les que treballem. Per a ells, esdevé una oportunitat de millora i una presa de consciència de les pròpies capacitats, potenciades en el sol fet de participar, voluntàriament, en un acte d’aquestes magnituds.

Cal a dir, que agraïm la CONFIANÇA de les empreses  que fan possible experiències i oportunitats com aquestes.

agencia col·locació merce fontanilles participació joves inserció laboral barcelona