Memòries Anuals

En aquest apartat podeu consultar les diferents memòries d’activitats i responsabilitat social de la Fundació Mercè Fontanilles

 

Memòria d'Activitats i Serveis - 2019

Memòria d'Activitats i Serveis - 2018

Memòria d'Activitats i Serveis - 2017

Memòria d'Activitats i Serveis - 2016

Memòria d'Activitats i Serveis - 2015

Memòria d'Activitats i Serveis - 2014

Memòria d'Activitats i Serveis Fundació Privada Mercè Fontanilles 2014

Memòria d'Activitats i Serveis - 2013

Fundació Mercè Fontanilles Memòria Activitats i Serveis 2013

Memòria d'activitats i responsabilitat social - 2012

Fundacio Merce Fontanilles Memoria Activitat Responsabilitat Social Cooporativa 2012

Memòria d'activitats i responsabilitat social - 2011

Fundacio Merce Fontanilles Memoria Activitat Responsabilitat Social Cooporativa 2011

Memòria d'activitats i responsabilitat social - 2010

Fundacio Merce Fontanilles Memoria Activitat Responsabilitat Social Cooporativa 2010