La Fundació

Amb més de trenta anys d’experiència i amb equips humans altament qualificats, Mercè Fontanilles dona resposta a les necessitats socials emergents i desenvolupa totes les seves tasques oferint serveis d’atenció a les persones d’acord amb les seves necessitats; així com, orientant tota l’acció a la incorporació social de la persona comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat i els agents socials.

Treballar per les millors respostes a les necessitats socials ha suposat per la Fundació Mercè Fontanilles cercar la complementarietat en tots els seus serveis i la proximitat amb les administracions i els agents del territori; el que ha suposat la creació i fundació d’altres entitats territorials i sectorials i projectes d’ocupació d’economia social. Sempre promovent en totes les accions el desenvolupament d’un model d’organització eficient per oferir serveis de màxima qualitat a les persones ateses i el seu entorn.

La Fundació Mercè Fontanilles com a organització sense ànim de lucre que treballa per donar el millor servei a les persones i el seu entorn, i amb la finalitat de garantir els estatuts fundacionals de l’entitat, basa totes les seves activitats i relacions d'acord amb:

 Missió

 • La missió assistencial per oferir serveis d'atenció a les persones d'acord amb les seves necessitats
 • I una missió comunitària orientada a tota acció a la incorporació social de la persona, comptant amb la capacitat integradora de tota la comunitat

 

 Visió

 • De forma interinstitucional donat que l'atenció a les persones i la cobertura de les seves necessitats socials implica a tota la societat i les seves institucions la incorporació social
 • I de col·laboració, la Fundació Mercè Fontanilles ofereix la seva col·laboració des d'una òptica de sinergia o complementarietat de tots els agents implicats en la millor cobertura de les necessitats socials

 

 Valors

La Fundació Mercè Fontanilles treballa per aconseguir la visió sota la missió seguint els següents valors ètics:

 • la humilitat, agraint la confiança rebuda, que ens anima a seguir millorant el servei a la comunitat
 • la pluralitat, aplegant una diversitat de persones compromeses amb una societat cada cop més plural
 • l'aconfessionalitat, assumint els valors ètics i culturals que ajuden a millora de la humanitat
 • impulsar els valors cívics i comunitaris que aporten benestar i satisfacció als pobles dins del seu àmbit d'actuació

 

Així mateix, Mercè Fontanilles ofereix la seva organització i els seus serveis tot assumint els valors propis de les entitats d'iniciativa social, d'interès general, i d'economia social, especialment en relació als següents conceptes:

 • sense ànim de lucre: des de la coherència entre els objectius d'interès general i la forma jurídica fundacional
 • la participació, des de la recerca d'objectius compartits, a través d'òrgans i altres espais representatius i consultius
 • la transparència, cohesió entre la informació aportada i la realitat
 • la sostenibilitat i l'eficiència en la gestió dels recursos, la coherència entre els mitjans emprats i els fins perseguits, de manera que els primers no siguin desproporcionats en relació als segons.